Bệnh viện Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày: 2012-10-17

By member of dieutri.vn

Địa Chỉ: 1452, Tỉnh Lộ 10, Phường Tân tạo, QuậnBình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)37541784.


Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa Chỉ: 1452, Tỉnh Lộ 10, Phường Tân tạo, QuậnBình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đ
iện thoại: (08)37541784.