Viêm ruột thừa: điểm Alvarado chẩn đoán

2019-09-18 06:30 PM
Ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, xem xét điều trị mà không có hình ảnh CT, và ở những bệnh nhân có nguy cơ thấp, xem xét các chẩn đoán thay thế

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Điểm viêm ruột thừa Alvarado dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, triệu chứng và kết quả xét nghiệm để chẩn đoán viêm ruột thừa cấp tính. Điểm tối đa có thể đạt được trên Điểm Alvarado là 10. Điểm đau góc phần tư dưới bên phải và tăng bạch cầu có giá trị hai điểm, trong khi các yếu tố khác có giá trị một điểm.

Giải thích kết quả

0-4 = Viêm ruột thừa cấp tính rất khó xảy ra.

5-6 = Tương thích với viêm ruột thừa cấp tính nhưng không kết luận được khi cắt ruột thừa.

7-8 = Viêm ruột thừa cấp tính có thể xảy ra.

9-10 = Viêm ruột thừa cấp gần như xác định.

Các điểm số

Đau di chuyển đến ¼ dưới bụng phải: Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Mất cảm giác ngon miệng: Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Buồn nôn / nôn:  Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Đau ¼ dưới bụng phải:  Có: 1 điểm; Không: 2 điểm.

Đau và hồi phục khi ấn và buông ¼ dưới bụng phải: Có: 1 điểm; Không: 0 điểm.

Sốt > 37,3°C (99,14 ° F): Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Tăng bạch cầu > 10.000:  Có: 1 điểm; Không: 2 điểm.

Công thức bạch cầu lệch trái (> 75% PMN): Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Luôn luôn xem xét các nguyên nhân khác gây đau hạ sườn phải trong chẩn đoán phân biệt, bao gồm (nhưng không giới hạn): bệnh tiết niệu (như sỏi thận), bệnh lý buồng trứng (xoắn, áp xe buồng trứng) và bệnh lý GI khác (viêm đại tràng, viêm túi thừa).

Cắt giảm khác nhau theo nghiên cứu, nhưng một phân tầng được xác nhận có nguy cơ cao nhất đối với điểm ≥ 9 ở nam hoặc ≥ 10 ở nữ và rủi ro thấp nhất đối với điểm 1 ở nam hoặc ≤ 2 ở nữ (Coleman 2018).

Ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, xem xét điều trị mà không có hình ảnh CT và ở những bệnh nhân có nguy cơ thấp, xem xét các chẩn đoán thay thế.