Liệu pháp xạ trị dứt khoát và bổ trợ trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ: hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ

2020-01-06 05:04 PM
Những hướng dẫn cập nhật về ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sớm, và cục bộ, tập trung vào các khuyến nghị điều trị bao gồm theo dõi và cứu sống

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Điều trị - Ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ không thể phục hồi

Vai trò và thời gian của xạ trị

Có bằng chứng giai đoạn III chứng minh khả năng sống sót được cải thiện, kiểm soát tại chỗ và tỷ lệ đáp ứng liên quan đến hóa trị liệu đồng thời khi so sánh với hóa trị liệu liên tiếp theo sau xạ trị. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Đối với những bệnh nhân không thể chịu đựng được hóa trị liệu đồng thời, hóa trị liệu liên tiếp theo xạ trị triệt để đã được chứng minh là có liên quan đến lợi ích sống sót chung khi so sánh với xạ trị đơn thuần. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Liệu pháp xạ trị đơn thuần có thể được sử dụng như phương pháp điều trị triệt để dứt điểm cho bệnh nhân mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ không đủ điều kiện điều trị kết hợp (nghĩa là do tình trạng hoạt động kém, độ hấp thụ, giảm cân nhiều và / hoặc ưu tiên bệnh nhân) nhưng phải đánh đổi sống sót để cải thiện khả năng dung nạp điều trị. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Không có vai trò đã được chứng minh cho việc sử dụng hóa trị cảm ứng thường quy trước khi hóa trị liệu; mặc dù mô hình điều trị này có thể được xem xét để quản lý các khối u lớn để cho phép lập kế hoạch triệt để sau khi đáp ứng hóa trị. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Không có dữ liệu pha III đặc biệt hỗ trợ vai trò của hóa trị liệu củng cố sau hóa trị liệu để cải thiện khả năng sống sót chung; tuy nhiên, phương pháp điều trị này vẫn được thực hiện thường xuyên để kiểm soát bệnh vi mô tiềm ẩn đặc biệt là nếu các liều hóa trị toàn thân không được thực hiện trong quá trình xạ trị. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Phác đồ hóa trị đồng thời lý tưởng chưa được xác định; tuy nhiên, hai chế độ phổ biến nhất (cisplatin / etoposide và carboplatin / paclitaxel) là đối tượng của một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đã hoàn thành. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Liều xạ trị

Trong bối cảnh xạ trị được phân chia theo quy ước, nên sử dụng liều tối thiểu 60 Gy để tối ưu hóa các kết quả lâm sàng quan trọng như kiểm soát tại chỗ. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Phân đoạn liều xạ trị lồng ngực tiêu chuẩn cho bệnh nhân được điều trị bằng hóa trị đồng thời là 60 Gy được cho trong phân suất 2 Gy mỗi lần hàng ngày trong 6 tuần. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Tăng liều vượt quá 60 Gy với phân đoạn thông thường đã không được chứng minh là có liên quan đến bất kỳ lợi ích lâm sàng nào bao gồm cả sự sống sót chung. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Điều trị - Ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ đã phục hồi: Vai trò của xạ trị sau phẫu thuật

Các nghiên cứu pha III và phân tích tổng hợp về xạ trị sau phẫu thuật trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ đã được cắt bỏ hoàn toàn (R0) với bệnh N2 cho thấy rằng việc bổ sung vào phẫu thuật không cải thiện khả năng sống sót nhưng có thể cải thiện kiểm soát tại chỗ khi so sánh với các chiến lược quan sát. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Các nghiên cứu pha III và phân tích tổng hợp về xạ trị sau phẫu thuật trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ đã được cắt bỏ hoàn toàn (R0) với bệnh N0-1 cho thấy khả năng sống sót thấp hơn khi so sánh với các chiến lược quan sát; do đó, xạ trị sau phẫu thuật cho nhóm bệnh nhân này không được khuyến cáo. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Điều trị liệu pháp - Vai trò của xạ trị

Không có bằng chứng cấp I nào khuyến nghị sử dụng phương pháp xạ trị cảm ứng (hoặc hóa trị liệu) sau đó là phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ giai đoạn III có thể cắt bỏ. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Ở những bệnh nhân được lựa chọn phương pháp điều trị cắt bỏ, phẫu thuật cắt thùy được lên kế hoạch trước phẫu thuật (trái với phẫu thuật cắt bỏ phổi), dựa trên phán đoán phẫu thuật tốt nhất, tốt hơn, vì nó có liên quan đến lợi ích sống sót trong nghiên cứu phân tích INT 0139. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Không có tuyên bố dứt khoát nào có thể được đưa ra về các tiêu chí lựa chọn bệnh nhân tốt nhất cho liệu pháp điều trị, mặc dù không giảm cân, giới tính nữ và liên quan một hoặc hơn số khối u đến kết quả cải thiện trong INT 0139. (Khuyến nghị mạnh mẽ).