Khối u thận nhỏ: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ

2020-01-19 08:40 PM
Khối u thận nhỏ, là khối u thận nhỏ hơn 4 cm, sự xâm lấn của khối u và là yếu tố quyết định quan trọng để lựa chọn điều trị, và khả năng sống sót

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Sinh thiết khối u thận

Trên cơ sở phát hiện đặc hiệu khối u và so sánh nguy cơ tử vong, tất cả bệnh nhân có khối u thận nhỏ nên được xem xét để sinh thiết khối u khi kết quả có thể thay đổi cách điều trị.

Giám sát tích cực

Giám sát tích cực nên là một lựa chọn quản lý ban đầu cho những bệnh nhân mắc bệnh đáng kể và tuổi thọ hạn chế.

Khi đủ điều kiện: chỉ định tuyệt đối: nguy cơ gây mê và can thiệp cao hoặc tuổi thọ < 5 năm; chỉ định tương đối: nguy cơ đáng kể của bệnh thận giai đoạn cuối nếu được điều trị, khối lượng thận nhỏ (< 1 cm) hoặc tuổi thọ < 10 năm.

Cắt thận một phần

Cắt thận một phần cho khối u thận nhỏ là phương pháp điều trị tiêu chuẩn nên được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân được chỉ định can thiệp và người có khối u có thể tuân theo phương pháp này.

Cắt bỏ qua da bằng tần số vô tuyến

Cắt bỏ qua da nên được coi là một lựa chọn cho bệnh nhân có khối u sao cho việc cắt bỏ hoàn toàn sẽ đạt được. Sinh thiết phải được lấy trước hoặc tại thời điểm cắt bỏ.

Cắt thận cấp

Cắt thận cấp tính cho khối u thận nhỏ chỉ nên dành cho những bệnh nhân có khối u phức tạp đáng kể không thể cắt bỏ thận một phần (PN) hoặc khi cắt bỏ thận một phần có thể dẫn đến bệnh tật không thể chấp nhận được ngay cả khi được thực hiện tại các trung tâm có chuyên môn. Nên xem xét giới thiệu đến bác sĩ phẫu thuật và một trung tâm có kinh nghiệm về cắt bỏ thận một phần.

Chuyên khoa thận

Cần xem xét đến bác sĩ chuyên khoa thận nếu bệnh thận mạn tính (mức lọc cầu thận ước tính < 45 mL / phút / 1,73m2) hoặc bệnh thận mạn tính tiến triển sau điều trị, đặc biệt là nếu có liên quan đến protein niệu.