Tăng huyết áp không triệu chứng: phân tầng rủi ro A, B, C và can thiệp

2019-09-21 10:55 AM
Trong các bệnh nhân theo dõi kém, bác sĩ cấp cứu có thể điều trị huyết áp tăng rõ rệt ở khoa cấp cứu, và hoặc bắt đầu trị liệu để kiểm soát lâu dài

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Cấp độ A

Phân cấp rủi ro.

Can thiệp.

Cấp độ B

Phân cấp rủi ro.

Can thiệp.

Cấp độ C

Phân cấp rủi ro

Ở khoa cấp cứu (ED), bệnh nhân bị tăng huyết áp không có triệu chứng rõ rệt, không cần kiểm tra thường xuyên đối với tổn thương cơ quan đích cấp tính (ví dụ, creatinine huyết thanh, xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ [ECG]).

Trong các bệnh nhân được chọn (ví dụ, theo dõi kém), sàng lọc nồng độ creatinine huyết thanh tăng có thể xác định tổn thương thận quyết định đến việc chỉ định điều trị (ví dụ, nhập viện).

Can thiệp

Ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp không có triệu chứng rõ rệt, không cần phải can thiệp y tế tại khoa cấp cứu (ED).

Trong các bệnh nhân được chọn (ví dụ, theo dõi kém), các bác sĩ cấp cứu có thể điều trị huyết áp tăng rõ rệt ở khoa cấp cứu (ED) và / hoặc bắt đầu trị liệu để kiểm soát lâu dài.

Bệnh nhân có huyết áp tăng không có triệu chứng rõ rệt nên được chuyển đến theo dõi ngoại trú.