Liệu pháp nội tiết bổ trợ cho phụ nữ bị ung thư vú dương tính với thụ thể hoóc môn: hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ

2020-01-03 02:20 PM
Ung thư vú từ mô vú, dấu hiệu có thể bao gồm khối u ở vú, thay đổi hình dạng, lúm đồng tiền da, chất dịch đến từ núm, núm đảo ngược mới hoặc mảng da đỏ hoặc có vảy

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hậu mãn kinh

Phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú dương tính với thụ thể hoóc môn sau mãn kinh nên được cung cấp liệu pháp nội tiết bổ trợ với một trong các lựa chọn sau: (A) Tamoxifen trong thời gian 10 năm; hoặc (B) Một chất ức chế aromatase trong thời gian 5 năm. Hiện tại không đủ dữ liệu để đề xuất một chất ức chế aromatase trong thời gian hơn 5 năm; hoặc (C) Tamoxifen trong thời gian ban đầu là 5 năm, sau đó chuyển sang dùng chất ức chế aromatase trong tối đa 5 năm, với tổng thời gian điều trị nội tiết lên đến 10 năm; (D) Tamoxifen trong thời gian 2-3 năm và chuyển sang dùng chất ức chế aromatase trong tối đa 5 năm, với tổng thời gian điều trị bổ trợ lên đến 7-8 năm. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng cao).

Khoảng thời gian

Nhiều phụ nữ bị ung thư vú âm tính là ứng cử tiềm năng và có thể được cung cấp liệu pháp ức chế aromatase kéo dài trong tổng cộng 10 năm điều trị nội tiết bổ trợ dựa trên các cân nhắc về nguy cơ tái phát bằng các yếu tố tiên lượng đã được xác định. Tuy nhiên, vì nguy cơ tái phát thấp hơn, lợi ích có thể hẹp hơn đối với những bệnh nhân như vậy. Phụ nữ có khối u dấu ấn mô hóa âm tính nguy cơ thấp không nên thường xuyên được chỉ định liệu pháp mở rộng.

Phụ nữ bị ung thư vú dấu ấn mô hóa dương tính nên được cung cấp liệu pháp aromatase kéo dài trong tổng số 10 năm điều trị nội tiết bổ trợ.

Phụ nữ được điều trị nội tiết bổ trợ kéo dài nên được điều trị không quá 10 năm.

Vì việc phòng ngừa ung thư vú thứ phát hoặc đối nghịch là một lợi ích chính của liệu pháp ức chế aromatase kéo dài và không có sự sống sót chung, nguy cơ ung thư vú thứ phát (hoặc không) dựa trên liệu pháp trước đó nên thông báo quyết định theo đuổi điều trị kéo dài.

Liệu pháp mở rộng mang đến những rủi ro và tác dụng phụ liên tục, cần được cân nhắc với lợi ích tuyệt đối tiềm tàng của việc điều trị lâu hơn, trong một quá trình ra quyết định chung giữa nhóm lâm sàng và bệnh nhân.

Cho đến nay, không có nghiên cứu nào cho thấy sự cải thiện về khả năng sống sót chung với liệu pháp aromatase trong thời gian dài hơn. Do đó, các khuyến nghị về liệu pháp ức chế aromatase bổ trợ kéo dài dựa trên các lợi ích bao gồm ngăn ngừa tái phát xa và phòng ngừa ung thư vú thứ phát.

Chất ức chế Aromatase và Tamoxifen

Một dấu hiệu cụ thể hoặc tập hợp lâm sàng dự đoán chiến lược điều trị bổ trợ nào (chỉ dùng tamoxifen, ức chế aromatase hoặc ức chế aromatase và dựa trên tamoxifen) vẫn chưa được xác định.

Trong số những người đàn ông bị ung thư vú, tamoxifen vẫn là phương pháp điều trị nội tiết bổ trợ tiêu chuẩn.

Kiểu gen CYP2D6 không được khuyến nghị để lựa chọn liệu pháp nội tiết bổ trợ. Thận trọng khi sử dụng đồng thời các thuốc ức chế CYP2D6 (như bupropion, paroxetine hoặc fluoxetine) và tamoxifen được khuyến cáo vì tương tác thuốc - thuốc.

Độc tính và rủi ro

Các bác sĩ lâm sàng nên xem xét tác dụng phụ, sở thích của bệnh nhân và các tình trạng có sẵn khi họ thảo luận về các chiến lược nội tiết bổ trợ. Ảnh hưởng bất lợi nên được thảo luận với bệnh nhân khi các lựa chọn điều trị có sẵn được trình bày. Các bác sĩ lâm sàng có thể đề nghị bệnh nhân thay đổi phương pháp điều trị nếu tác dụng phụ là không thể chịu đựng được hoặc bệnh nhân không kiên trì điều trị.

Tiền mãn kinh tại thời điểm chẩn đoán

Phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú dương tính với thụ thể hoóc môn là tiền ung thư / tiền mãn kinh nên được cung cấp liệu pháp nội tiết bổ trợ như sau: (A) Tamoxifen trong thời gian ban đầu trong 5 năm; (B) Sau 5 năm, phụ nữ nên được điều trị thêm dựa trên tình trạng mãn kinh.

Nếu phụ nữ tiền mãn kinh hoặc nếu không xác định được tình trạng mãn kinh, nên được chỉ định tamoxifen tiếp tục trong tổng thời gian 10 năm. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng cao).

Nếu phụ nữ đã mãn kinh, họ nên được tiếp tục dùng tamoxifen trong tổng thời gian 10 năm hoặc nên chuyển sang dùng thuốc ức chế aromatase lên đến 5 năm trong tổng thời gian điều trị nội tiết lên đến 10 năm. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng cao).

Thuốc ức chế Aromatase thế hệ thứ ba

Sự khác biệt có ý nghĩa lâm sàng giữa các thuốc ức chế aromatase thế hệ thứ ba có bán trên thị trường chưa được chứng minh cho đến nay. Cập nhật tin rằng bệnh nhân sau mãn kinh không dung nạp một chất ức chế aromatase có thể được khuyên nên xem xét tamoxifen hoặc một chất ức chế aromatase khác.

Phụ nữ sau mãn kinh và không dung nạp tamoxifen hoặc chất ức chế aromatase nên được chỉ định loại liệu pháp nội tiết bổ trợ thay thế.

Nếu phụ nữ đã được chỉ định một chất ức chế aromatase nhưng ngừng điều trị trong khoảng < 5 năm, họ có thể được chỉ định tamoxifen trong tổng cộng 5 năm. (Khuyến nghị yếu. Bằng chứng chất lượng thấp).

Nếu phụ nữ đã dùng tamoxifen trong 2-3 năm, họ nên được đề nghị chuyển sang thuốc ức chế aromatase trong tối đa 5 năm, với tổng thời gian điều trị nội tiết lên đến 7-8 năm.

Tiếp nối

Phụ nữ đã dùng 5 năm tamoxifen như một liệu pháp nội tiết điều trị nên được điều trị bổ sung nội tiết bổ trợ.

Nếu phụ nữ đã mãn kinh, được dùng tamoxifen liên tục trong tổng thời gian 10 năm nên chuyển sang dùng thuốc ức chế aromatase lên đến 5 năm trong tổng thời gian điều trị nội tiết lên tới 10 năm. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng cao).

Nếu phụ nữ có tình trạng tiền mãn kinh hoặc mãn kinh không thể xác định được, họ nên được chỉ định thêm 5 năm tamoxifen trong tổng cộng 10 năm điều trị nội tiết bổ trợ. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng cao).

Ức chế buồng trứng bổ trợ

Khuyến cáo rằng bệnh nhân có nguy cơ cao hơn nên được điều trị ức chế buồng trứng ngoài liệu pháp nội tiết bổ trợ, trong khi bệnh nhân có nguy cơ thấp hơn thì không nên.

Lưu ý rằng hai nghiên cứu tiền cứu không cho thấy lợi ích lâm sàng tổng thể khi bổ sung ức chế buồng trứng tamoxifen trong ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen. Tuy nhiên, trong một nhóm lớn phụ nữ mắc bệnh ung thư có nguy cơ cao hơn, gần như tất cả họ đều được hóa trị liệu nhưng vẫn còn tiền mãn kinh, ức chế buồng trứng được thêm tamoxifen vào làm giảm nguy cơ tái phát ung thư vú.

Phụ nữ bị ung thư vú giai đoạn II và III thường được khuyên nên điều trị hóa chất bổ trợ nên được điều trị ức chế buồng trứng cùng với liệu pháp nội tiết.

Phụ nữ bị ung thư vú giai đoạn I và II có nguy cơ tái phát cao, có thể cân nhắc hóa trị liệu, cũng có thể được đề nghị ức chế buồng trứng ngoài liệu pháp nội tiết.

Phụ nữ mắc ung thư dấu ấn mô hóa âm tính < 1cm ( T1a, T1b ) nên được điều trị nội tiết nhưng không được ức chế buồng trứng.

Thời gian tiêu chuẩn của ức chế buồng trứng trong các thử nghiệm bao gồm là 5 năm. Không có dữ liệu so sánh có sẵn về thời lượng thay thế, hỗ trợ ức chế buồng trứng trong 5 năm.

Cho đến nay, không có bằng chứng đầy đủ để đánh giá mức độ phù hợp của ức chế buồng trứng bổ trợ ở phụ nữ có nguy cơ đủ để đảm bảo hóa trị liệu với 10 năm tamoxifen.

Không có vai trò hiện tại đối với ức chế buồng trứng là liệu pháp bổ trợ trong ung thư vú âm tính với thụ thể estrogen.

Tác dụng lâu dài của ức chế buồng trứng đối với nguy cơ và khả năng sống sót của ung thư vú vẫn chưa được thiết lập.

Ức chế buồng trứng và Tamoxifen hoặc Aromatase

Ức chế buồng trứng có thể được dùng bằng tamoxifen hoặc thuốc ức chế aromatase.

Tamoxifen và aromatase điều trị khác nhau trong các tác dụng phụ của chúng, có thể ảnh hưởng đến sở thích của bệnh nhân.

Các bác sĩ lâm sàng nên cảnh giác với khả năng ức chế buồng trứng không hoàn toàn bằng liệu pháp chủ vận hormone giải phóng gonadotropin và nên đánh giá bệnh nhân có lo ngại về chức năng buồng trứng còn sót lại.

Bài viết cùng chuyên mục

Bệnh nhân tâm thần: hướng dẫn từ hội Cấp cứu Hoa Kỳ

Bệnh tâm thần, là tình trạng sức khỏe liên quan đến thay đổi cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, đau khổ và hoặc các vấn đề xã hội, công việc hoặc gia đình

Thủ thuật thuốc an thần và giảm đau: hướng dẫn từ hội Cấp cứu Hoa Kỳ

Thủ thuật thuốc an thần và giảm đau, là một kỹ thuật trong đó một loại thuốc an thần được chỉ định, thường cùng với một loại thuốc giảm đau

Viêm đường mật nguyên phát: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Viêm đường mật nguyên phát, là một bệnh của gan và túi mật tiến triển lâu dài, được đặc trưng bởi viêm, và sẹo của các ống dẫn mật

Dự phòng bệnh tim mạch tiên phát (CVD): hướng dẫn của hội Tim mạch Hoa Kỳ

Bệnh tim mạch, là một nhóm bệnh liên quan đến tim hoặc mạch máu, bao gồm các bệnh động mạch vành, đột quỵ, suy tim, tăng huyết áp, bệnh thấp, bệnh cơ tim, nhịp tim

Ung thư tuyến tụy có thể chữa được: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ

Ung thư tuyến tụy là một bệnh ác tính, thường liên quan đến tiên lượng xấu, thời kỳ sớm thường không triệu chứng, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán

Liệu pháp xạ trị sau phẫu thuật cho ung thư nội mạc tử cung: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ

Ung thư nội mạc tử cung, bắt đầu trong lớp tế bào hình thành lớp lót, nội mạc của tử cung, ung thư nội mạc tử cung, đôi khi được gọi là ung thư tử cung

Thuốc giảm đau Opioids (chất gây nghiện): hướng dẫn từ hội Cấp cứu Hoa Kỳ

Opioids là những chất tác động lên các thụ thể opioid, để tạo ra các hiệu ứng giống morphin, về mặt y học, chúng chủ yếu được sử dụng để giảm đau, bao gồm cả gây mê

Liệu pháp dinh dưỡng ở bệnh nhân người lớn nhập viện: hướng dẫn của hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Liệu pháp dinh dưỡng là điều trị một tình trạng y tế, thông qua thay đổi chế độ ăn uống, bằng cách điều chỉnh số lượng, chất lượng và phương pháp bổ sung chất dinh dưỡng

Hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên: hướng dẫn từ hội Cấp cứu Hoa Kỳ

Hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên, bao gồm phổ lâm sàng từ đau thắt ngực không ổn định đến nhồi máu cơ tim, sự phá vỡ mảng xơ vữa động mạch

Ung thư buồng trứng: hướng dẫn từ SUO và ASCO hóa trị khi mới chẩn đoán và tiến triển

Phương pháp điều trị tiêu chuẩn, cho ung thư buồng trứng tiến triển mới được chẩn đoán, là phẫu thuật, và hóa trị liệu kết hợp platinum bạch kim toàn thân

Ung thư bàng quang xâm lấn cơ và di căn: hướng dẫn của hội tiết niệu châu Âu

Ung thư bàng quang, tiên lượng phụ thuộc giai đoạn và cấp độ, cắt bàng quang là điều trị tiêu chuẩn cho xâm lấn cơ khu trú, tuy nhiên, kết hợp hóa trị liệu cho thấy sự cải thiện sống sót

Chấn thương sọ não nhẹ: hướng dẫn từ hội Cấp cứu Hoa Kỳ

Nếu chấn thương đầu gây chấn thương sọ não nhẹ, các vấn đề dài hạn là rất hiếm, nhưng, chấn thương nghiêm trọng, có thể là vấn đề đáng kể

Ung thư biểu mô tế bào vảy hầu họng: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ

Ung thư biểu mô tế bào vảy tế bào vảy phát sinh ở vòm miệng, amidan, gốc lưỡi, thành họng và nắp thanh quản, nếp gấp nằm giữa đáy lưỡi

Ung thư biểu mô tế bào vảy khoang miệng: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ

Ung thư biểu mô tế bào vảy khoang miệng, bao gồm một nhóm các khối u ảnh hưởng đến bất kỳ khu vực nào của khoang miệng, vùng hầu họng, và tuyến nước bọt

Khối u thận nhỏ: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ

Khối u thận nhỏ, là khối u thận nhỏ hơn 4 cm, sự xâm lấn của khối u và là yếu tố quyết định quan trọng để lựa chọn điều trị, và khả năng sống sót

Xuất huyết tiêu hóa dưới cấp tính: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Xuất huyết tiêu hóa dưới cấp tính, được xác định là xuất hiện từ đại tràng, trực tràng hoặc hậu môn, và xuất hiện dưới dạng máu đỏ tươi, phân hoặc màu đỏ tía hoặc đen

Chậm lưu thông dạ dày (liệt dạ dày): hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Chậm lưu thông dạ dày, có nghĩa là liệt nhẹ cơ của dạ dày, dẫn đến việc nghiền thức ăn trong dạ dày thành các hạt nhỏ kém, và làm chậm thức ăn từ dạ dày vào ruột non

Chứng khó tiêu: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Chứng khó tiêu, mô tả sự khó chịu hoặc đau ở vùng bụng trên, không phải là một căn bệnh, đề cập đến các triệu chứng thường bao gồm đầy hơi, khó chịu, buồn nôn và ợ

Cholesterol trong máu: hướng dẫn của hội Tim mạch Hoa Kỳ

Cholesterol là chất béo, còn được gọi là lipid, cơ thể bạn cần để hoạt động, nhiều cholesterol xấu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề khác

Nhiễm vi khuẩn niệu không triệu chứng (ASB): hướng dẫn của hội truyền nhiễm Hoa Kỳ

Nhiễm trùng tiểu không triệu chứng, là sự hiện diện của vi khuẩn trong nước tiểu ở bệnh nhân không có dấu hiệu, hoặc triệu chứng, của nhiễm trùng đường tiết niệu

Viêm tụy cấp: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Viêm tụy cấp, là tình trạng viêm đột ngột của tuyến tụy, có thể nhẹ, hoặc đe dọa tính mạn,g nhưng thường sẽ giảm, sỏi mật và lạm dụng rượu là nguyên nhân chính

Bệnh gan và mang thai: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Các bệnh gan khi mang thai, bao gồm tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ cấp tính của thai kỳ, ứ mật trong thai kỳ, tan máu và tăng men gan, và hội chứng tiểu cầu thấp

Đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính: khuyến nghị tPA tiêm tĩnh mạch, hướng dẫn chính thức từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Đột quỵ thiếu máu cục bộ, là mất lưu thông máu đột ngột đến một khu vực của não, mất chức năng thần kinh tương ứng, đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính phổ biến hơn đột quỵ xuất huyết

Hội chứng ung thư đại trực tràng di truyền: hướng dẫn của hội Ung thư châu Âu

Hội chứng ung thư đại trực tràng di truyền, được gây ra bởi một sự thay đổi di truyền, được gọi là đột biến, trong một gen

Đau nhức đầu: hướng dẫn từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Đau nhức đầu, có thể là một dấu hiệu của sự căng thẳng, hoặc trầm cảm, hoặc nó có thể là kết quả của vấn đề y tế, chẳng hạn như đau nửa đầu, tăng huyết áp, lo lắng

Sốt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hơn 2 tuổi: hướng dẫn từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Sốt xảy ra trong phản ứng với nhiễm trùng, chấn thương hoặc viêm, và có nhiều nguyên nhân, khả năng gây sốt phụ thuộc vào cấp tính, hoặc mãn tính, cũng như độ tuổi

Viêm thực quản bạch cầu ái toan (EoE): hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Viêm thực quản bạch cầu ái toan, là một bệnh viêm mãn tính, dị ứng của thực quản, xảy ra khi một loại tế bào bạch cầu ái toan tích tụ gây tổn thương, và viêm thực quản

Mang thai sớm: hướng dẫn chẩn đoán từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Chẩn đoán mang thai đòi hỏi một cách tiếp cận nhiều mặt bằng cách sử dụng 3 công cụ chẩn đoán chính, lịch sử và khám thực thể, xét nghiệm nội tiết tố và siêu âm.

Ung thư đại tràng giai đoạn III: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ điều trị bổ trợ Oxaliplatin

Ung thư ruột kết, thường được gọi là ung thư đại trực tràng, có thể phòng ngừa và có khả năng chữa khỏi cao, nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu

Tiêu chảy cấp ở người lớn: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Tiêu chảy cấp ở người lớn, là vấn đề phổ biến gặp phải, nguyên nhân phổ biến nhất là viêm dạ dày ruột do virus, một bệnh tự giới hạn

Bệnh cúm theo mùa: hướng dẫn của hội truyền nhiễm Hoa Kỳ

Cúm theo mùa, là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, do vi rút cúm theo mùa ở người gây ra, nó hoàn toàn khác với đại dịch cúm, và cúm gia cầm

Chảy máu ruột non: hướng dẫn chẩn đoán và xử trí từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Chảy máu ruột non là không phổ biến, là nguyên nhân cho phần lớn bệnh nhân chảy máu đường tiêu hóa vẫn tồn tại, hoặc tái phát mà không có nguyên nhân rõ ràng

Chẩn đoán và điều trị tổn thương gan do thuốc: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Tổn thương gan do thuốc, bao gồm phổ lâm sàng khác nhau, từ những bất thường sinh hóa nhẹ, đến suy gan cấp, xảy ra hầu hết 5 đến 90 ngày sau khi dùng thuốc

Chẩn đoán và quản lý bệnh trào ngược dạ dày thực quản: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản, còn được gọi là trào ngược axit, là một tình trạng lâu dài, trong đó dịch dạ dày trào lên thực quản, dẫn đến các triệu chứng hoặc biến chứng

Chẩn đoán và điều trị Barrett thực quản: Hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Barrett thực quản, là một tình trạng trong đó niêm mạc của thực quản thay đổi, trở nên giống như niêm mạc của ruột non hơn là thực quản

Chẩn đoán và điều trị co thắt tâm vị: hướng dẫn từ hội Tiêu hóa Hoa Kỳ

Co thắt tâm vị, là một rối loạn vận động thực quản nguyên phát, đặc trưng bởi sự vắng mặt của nhu động thực quản, và suy yếu thư giãn của cơ thắt thực quản dưới, khi đáp ứng với việc nuốt

Chăm sóc bệnh tiểu đường trong bệnh viện: hướng dẫn của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ

Cả tăng đường huyết và hạ đường huyết đều có liên quan đến kết quả bất lợi, bao gồm tử vong, mục tiêu điều trị bao gồm ngăn ngừa cả hai

Liệu pháp xạ trị dứt khoát và bổ trợ trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển cục bộ: hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ

Những hướng dẫn cập nhật về ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sớm, và cục bộ, tập trung vào các khuyến nghị điều trị bao gồm theo dõi và cứu sống

Viêm phổi mắc phải cộng đồng: hướng dẫn từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Viêm phổi mắc phải cộng đồng, là viêm phổi nhiễm từ bên ngoài bệnh viện, mầm bệnh được phổ biến là Streptococcus pneumoniae, Haemophilusenzae, vi khuẩn không điển hình

Ung thư tuyến tiền liệt khu trú: hướng dẫn từ AUA , ASTRO và SUO

Ung thư tuyến tiền liệt khu trú, thường không có triệu chứng, hoặc có thể liên quan đến các triệu chứng chồng chéo, với các triệu chứng đường tiết niệu dưới lành tính

Hóa trị và liệu pháp nhắm mục tiêu cho phụ nữ bị ung thư vú tiến triển HER2 âm tính: hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ

Khi ung thư vú, lây lan từ vú đến các khu vực khác của cơ thể, nó được gọi là ung thư vú tiến triển, nó cũng được gọi là ung thư vú di căn

Ngộ độc Carbon Monoxide: hướng dẫn từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Ngộ độc carbon monoxide, là một căn bệnh có thể gây tử vong khi hít phải khí carbon monoxide, nguy cơ cao khi thiết bị được sử dụng ở nơi kín và thông gió kém

Tăng huyết áp không triệu chứng: hướng dẫn từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Tăng huyết áp không triệu chứng nghiêm trọng, là huyết áp tâm thu 180 mm Hg, hoặc tâm trương 110 mm Hg hoặc nhiều hơn, mà không có triệu chứng tổn thương cơ quan đích cấp tính

Viêm ruột thừa: hướng dẫn từ Cấp cứu Hoa Kỳ

Viêm ruột thừa, là tình trạng ruột thừa bị viêm và có mủ, ruột thừa là một túi nhỏ hình ngón tay, ở phía bên dưới phải bụng, kết nối với đại tràng

Dự phòng chống co giật và sử dụng Steroid ở người lớn bị u não di căn: hướng dẫn từ đại hội phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ

Di căn não, xảy ra khi các tế bào ung thư lây lan từ vị trí ban đầu đến não, bất kỳ ung thư nào cũng có thể lan đến não, khả năng nhất là phổi, vú, đại tràng, thận

Liệu pháp bổ trợ cho ung thư đường mật đã được cắt bỏ: hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ

Ung thư đường mật, là một bệnh ác tính không phổ biến và gây tử vong cao, bao gồm ba thực thể chính khác nhau, biểu mô túi mật, đường mật nội khối và đường mật ngoài

Liệu pháp bổ trợ cho cắt bỏ phổi ung thư giai đoạn I đến IIIA không tế bào nhỏ: hướng dẫn của Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ

Khoảng 85 phần trăm ung thư phổi là tế bào không nhỏ, các loại chính là ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào lớn

Bệnh huyết khối tĩnh mạch cấp tính: hướng dẫn từ cấp cứu Hoa Kỳ

Huyết khối tĩnh mạch, đề cập đến một cục máu đông, bắt đầu trong tĩnh mạch, là chẩn đoán mạch máu hàng đầu thứ ba sau đau tim, và đột quỵ

Hội chứng suy tim cấp tính: hướng dẫn từ cấp cứu Hoa Kỳ

Hội chứng suy tim cấp tính đặt ra những thách thức chẩn đoán và quản lý độc đáo, hội chứng này gần đây đã nhận được sự chú ý từ các nhà nghiên cứu

Nguy cơ đột quỵ khi rung nhĩ: điểm CHA₂DS₂ VASc

Nghiên cứu cho thấy khi điểm số tăng, tỷ lệ biến cố huyết khối trong vòng 1 năm, ở bệnh nhân không chống đông với rung nhĩ cũng tăng

Tính mức lọc cầu thận (GFR) và độ thanh thải Creatinine (phương trình cockcroft-Gault)

Phương trình Cockcroft Gault, là ước tính GFR, và được tính toán thường xuyên nhất, thông qua độ thanh thải Creatinine

Tăng huyết áp không triệu chứng: phân tầng rủi ro A, B, C và can thiệp

Trong các bệnh nhân theo dõi kém, bác sĩ cấp cứu có thể điều trị huyết áp tăng rõ rệt ở khoa cấp cứu, và hoặc bắt đầu trị liệu để kiểm soát lâu dài

Bệnh huyết khối tĩnh mạch cấp tính: phân cấp A, B, C rủi ro và điều trị

Đối với những bệnh nhân, có nguy cơ thấp mắc bệnh tắc mạch phổi cấp tính, hãy sử dụng tiêu chí loại trừ tắc mạch phổi, để loại trừ chẩn đoán

Đái tháo đường: công thức tính Glucose từ HbA1c

Hiện tại, nên sử dụng đơn vị Chương trình Tiêu chuẩn hóa Glycohemoglobin, và Liên đoàn hóa học lâm sàng, và y học phòng xét nghiệm quốc tế

Hen tim phù phổi cấp (hội chứng suy tim cấp tính): cấp độ A, B, C

Hội chứng suy tim cấp tính, có thể xảy ra ở những bệnh nhân có phân suất tống máu được bảo tồn, hoặc giảm, các bệnh tim mạch đồng thời

Chấn thương bụng cấp tính: phân cấp độ A, B, C khi chẩn đoán

Bệnh nhân bị chấn thương bụng, xem xét chấn thương bụng kín, có nguy cơ thấp cho kết quả bất lợi, có thể không cần chụp cắt lớp vi tính bụng

Viêm ruột thừa: điểm Alvarado sửa đổi chẩn đoán

Điểm đau góc phần tư dưới phải, và tăng bạch cầu, được chỉ định hai điểm, trong khi các yếu tố khác được cho một điểm mỗi chỉ số

Viêm ruột thừa: điểm Alvarado chẩn đoán

Ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, xem xét điều trị mà không có hình ảnh CT, và ở những bệnh nhân có nguy cơ thấp, xem xét các chẩn đoán thay thế

Tính khối lượng máu mất: công thức tính dựa trên hematocrit

Với sự đơn giản để sử dụng thường xuyên, phương trình sau được dựa trên các giá trị hematocrit ban đầu, và cuối cùng

Tiên lượng nguy cơ tai biến mạch não: điểm số nguy cơ ABCD

Nghiên cứu về việc sử dụng điểm ABCD, ở khoa cấp cứu cho thấy, điểm số độ nhạy thấp, xác định bệnh nhân nguy cơ thấp

Đánh giá mức độ tâm thần: điểm kiểm tra tâm thần (AMTS)

Nó liên quan đến một loạt 10 câu hỏi, điểm 0 được đưa ra nếu bệnh nhân trả lời sai và điểm 1 nếu câu trả lời đúng được đưa ra