Mang thai sớm: hướng dẫn chẩn đoán từ Cấp cứu Hoa Kỳ

2020-01-10 01:19 PM
Chẩn đoán mang thai đòi hỏi một cách tiếp cận nhiều mặt bằng cách sử dụng 3 công cụ chẩn đoán chính, lịch sử và khám thực thể, xét nghiệm nội tiết tố và siêu âm.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hiện tại, các bác sĩ có thể sử dụng tất cả các công cụ này để chẩn đoán mang thai khi mang thai sớm và để giúp loại trừ các bệnh lý khác.

Chẩn đoán mang thai theo truyền thống đã được thực hiện từ lịch sử và khám thực thể. Các khía cạnh quan trọng của lịch sử kinh nguyệt phải được khai thác. Người phụ nữ nên mô tả mô hình kinh nguyệt thông thường của mình, bao gồm ngày bắt đầu các chu kỳ, thời gian, mức chảy và tần suất cuối cùng. Các mục có thể gây nhầm lẫn trong chẩn đoán mang thai sớm là thời kỳ kinh nguyệt cuối không điển hình, sử dụng biện pháp tránh thai và tiền sử kinh nguyệt không đều. Ngoài ra, có đến 25% phụ nữ bị chảy máu trong ba tháng đầu, làm phức tạp thêm việc đánh giá.

Thực hiện hoặc có được siêu âm vùng chậu cho bệnh nhân mang thai có triệu chứng với bất kỳ mức độ tuyến sinh dục gonadotropin chorionic (-hCG). (Cấp B).

Không sử dụng giá trị gonadotropin chorionic (-hCG) của người để loại trừ chẩn đoán mang thai ngoài tử cung ở những bệnh nhân có kết quả siêu âm không xác định. (Cấp B).

Có được tư vấn chuyên khoa hoặc sắp xếp theo dõi bệnh nhân ngoại trú chặt chẽ cho tất cả các bệnh nhân có kết quả siêu âm vùng chậu không xác định. (Cấp C).