Viêm ruột thừa: điểm Alvarado sửa đổi chẩn đoán

2019-09-19 11:15 AM
Điểm đau góc phần tư dưới phải, và tăng bạch cầu, được chỉ định hai điểm, trong khi các yếu tố khác được cho một điểm mỗi chỉ số

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Điểm viêm ruột thừa Alvarado đã sửa đổi là một hệ thống tính điểm số được sử dụng để chẩn đoán viêm ruột thừa khi không có số lượng tế bào bạch cầu khác biệt.

Nó tương tự như Điểm viêm ruột thừa Alvarado, ngoại trừ việc nó không chứa biến số điểm thay đổi bạch cầu trung tính. Điểm tối đa có thể đạt được trên Điểm viêm ruột thừa Alvarado đã sửa đổi là 9. Điểm đau góc phần tư dưới phải và tăng bạch cầu là các chỉ số quan trọng nhất và được chỉ định hai điểm trong khi các yếu tố khác được cho một điểm mỗi chỉ số. Điểm viêm ruột thừa Alvarado sửa đổi là hữu ích nhất khi nó được sử dụng như một tiêu chí để chẩn đoán khi kết hợp với xem xét lâm sàng.

Giải thích kết quả

1-4: không có khả năng viêm ruột thừa cấp tính.

5-6: tương thích với viêm ruột thừa cấp tính nhưng không kết luận được khi cắt ruột thừa.

7-9: viêm ruột thừa cấp tính có thể xảy ra.

Ở những bệnh nhân có Điểm Alvarado từ 1 đến 4, hãy xem xét chẩn đoán khác trước khi xuất viện. Nếu có điểm từ 5 đến 6, hãy xem xét các xét nghiệm chẩn đoán khác (ví dụ: CT scan). Nếu có điểm từ 7 đến 9, hãy xem xét phẫu thuật cắt ruột thừa.

Giải thích điểm

Đau di chuyển đến ¼ dưới bụng phải: Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Mất cảm giác ngon miệng: Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Buồn nôn / nôn:  Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Đau ¼ dưới bụng phải:  Có: 1 điểm; Không: 2 điểm.

Đau và hồi phục khi ấn và buông ¼ dưới bụng phải: Có: 1 điểm; Không: 0 điểm.

Sốt > 37,3°C (99,14 ° F): Có: 1 điểm; Không: 1 điểm.

Tăng bạch cầu > 10.000:  Có: 1 điểm; Không: 2 điểm.