Bệnh huyết khối tĩnh mạch cấp tính: phân cấp A, B, C rủi ro và điều trị

2019-09-21 10:38 AM
Đối với những bệnh nhân, có nguy cơ thấp mắc bệnh tắc mạch phổi cấp tính, hãy sử dụng tiêu chí loại trừ tắc mạch phổi, để loại trừ chẩn đoán

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Huyết khối tĩnh mạch (VTE) đề cập đến một cục máu đông bắt đầu trong tĩnh mạch. Đây là chẩn đoán bệnh mạch máu hàng thứ ba sau cơn đau tim và đột quỵ, ảnh hưởng từ 300.000 đến 600.000 người Mỹ mỗi năm. Có hai loại:

Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Huyết khối tĩnh mạch sâu là cục máu đông trong tĩnh mạch sâu, thường ở chân. DVT đôi khi ảnh hưởng đến cánh tay hoặc các tĩnh mạch khác.

Thuyên tắc phổi (PE). Thuyên tắc phổi xảy ra khi cục máu đông DVT thoát ra khỏi thành tĩnh mạch, đi đến phổi và sau đó chặn một số hoặc tất cả nguồn cung cấp máu. Các cục máu đông bắt nguồn từ đùi có nhiều khả năng vỡ ra và di chuyển đến phổi hơn các cục máu đông ở chân dưới hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

Cấp độ A

Phân cấp rủi ro.

Can thiệp.

Cấp độ B

Phân cấp rủi ro

Đối với những bệnh nhân có nguy cơ thấp mắc bệnh tắc mạch phổi cấp tính (PE), hãy sử dụng Tiêu chí loại trừ tắc mạch phổi (PERC) để loại trừ chẩn đoán mà không cần xét nghiệm chẩn đoán thêm.

Ở những bệnh nhân trên 50 tuổi được coi là nguy cơ thấp hoặc trung bình đối với thuyên tắc phổi cấp tính (PE), các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng kết quả D-dimer điều chỉnh theo tuổi (âm tính) để loại trừ chẩn đoán thuyên tắc phổi. Đối với các thủ thuật D-dimer có độ nhạy cao bằng cách sử dụng các đơn vị tương đương fibrin (FEU), sử dụng mức cắt tuổi × 10 g / L; đối với các thủ thuật D-dimer có độ nhạy cao bằng cách sử dụng các đơn vị D-dimer (DDU), hãy sử dụng mức giới hạn × 5 g / L.

Can thiệp

Ở những bệnh nhân được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính (DVT), thuốc chống đông máu không đối kháng vitamin K (NOAC) có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả thay thế cho thuốc đối kháng hHCin (LMWH) / vitamin K trọng lượng phân tử thấp ).

Cấp độ C

Phân cấp rủi ro

Những bệnh nhân được bị tắc mạch phổi cấp tính (PE) có nguy cơ thấp về kết quả bất lợi được xác định theo Chỉ số mức độ nghiêm trọng của tắc mạch phổi (PESI), PESI đơn giản (sPESI) hoặc Hestia tiêu chuẩn có thể được xuất viện an toàn khỏi khoa cấp cứu (ED) với thuốc chống đông máu, có theo dõi ngoại trú chặt chẽ.

Can thiệp

Do thiếu bằng chứng, quyết định điều trị chống đông máu cho bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp tính (PE) mà không có huyết khối tĩnh mạch sâu liên quan (DVT) nên được hướng dẫn bởi nguy cơ rủi ro và sở thích của từng bệnh nhân.

Bệnh nhân được có huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính (DVT) có thể được điều trị an toàn bằng thuốc chống đông máu không đối kháng vitamin K (NOAC) và xuất viện trực tiếp từ khoa cấp cứu (ED).