Thủ thuật thuốc an thần và giảm đau: hướng dẫn từ hội Cấp cứu Hoa Kỳ

2020-02-04 11:49 AM
Thủ thuật thuốc an thần và giảm đau, là một kỹ thuật trong đó một loại thuốc an thần được chỉ định, thường cùng với một loại thuốc giảm đau

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trước thủ thuật và giám sát

Nhịn ăn trước thủ thuật

Đừng trì hoãn thủ thuật an thần ở người lớn hoặc nhi khoa trong khoa cấp cứu (ED) dựa trên thời gian nhịn ăn. Nhịn ăn trong bất kỳ thời gian nào đã không chứng minh giảm nguy cơ nôn hoặc hít sặc khi thực hiện thủ thuật an thần và giảm đau theo thủ tục.

Theo dõi khí máu

Theo dõi khí máu có thể được sử dụng như một công cụ bổ trợ đo oxy trong mạch và đánh giá lâm sàng để phát hiện tình trạng giảm thông khí và ngưng thở sớm hơn so với đo oxy hóa xung và / hoặc đánh giá lâm sàng đơn thuần ở những bệnh nhân trải qua thủ thuật gây tê và giảm đau trong khoa cấp cứu (ED). Theo dõi khí máu bao gồm tất cả các phân tích định lượng carbon dioxide thở ra.

Thủ thuật

Nhân viên y tế

Trong quá trình thủ thuật an thần và giảm đau, y tá hoặc bác sỹ phải có mặt để theo dõi bệnh nhân liên tục, ngoài bác sỹ thực hiện thủ thuật. Các bác sĩ đang làm việc hoặc tư vấn trong khoa cấp cứu (ED) nên phối hợp các thủ thuật cần dùng thuốc an thần và giảm đau với nhân viên của khoa cấp cứu.

Thuốc

Ketamine có thể được sử dụng an toàn cho trẻ em để thực hiện an thần và giảm đau tại khoa cấp cứu (ED). Propofol có thể được sử dụng an toàn cho trẻ em và người lớn để an thần và giảm đau tại khoa cấp cứu.

Etomidate có thể được sử dụng an toàn cho người lớn để an thần và giảm đau tại khoa cấp cứu (ED). Một sự kết hợp của propofol và ketamine có thể được sử dụng một cách an toàn cho trẻ em và người lớn để an thần và giảm đau.

Ketamine có thể được sử dụng an toàn cho người lớn để an thần và giảm đau tại khoa cấp cứu (ED). Alfentanil có thể được sử dụng an toàn cho người lớn để an thần và giảm đau tại khoa cấp cứu. Etomidate có thể được sử dụng an toàn cho trẻ em để an thần và giảm đau tại khoa cấp cứu.