Liệu pháp bổ trợ cho ung thư đường mật đã được cắt bỏ: hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ

2020-01-03 08:48 PM
Ung thư đường mật, là một bệnh ác tính không phổ biến và gây tử vong cao, bao gồm ba thực thể chính khác nhau, biểu mô túi mật, đường mật nội khối và đường mật ngoài

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hóa chất bổ trợ Capecitabine

Bệnh nhân ung thư đường mật đã được cắt bỏ nên được chỉ định hóa trị liệu capecitabine bổ trợ trong thời gian 6 tháng. (Khuyến nghị vừa phải. Bằng chứng chất lượng trung gian).

Trong BILCAP (thuốc bổ trợ Capecitabine cho Ung thư đường mật giai đoạn III) thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát giai đoạn III, capecitabine được chỉ định với liều 1.250 mg / m2 hai lần một ngày vào các ngày điều trị 1 đến 14 của chu kỳ 3 tuần trong 24 tuần (tám chu kỳ ).

Hội đồng chuyên gia đồng ý rằng liều capecitabine được khuyến nghị có thể được xác định bởi các hoạt động thể chế và khu vực.

Hóa trị

Bệnh nhân bị ung thư đường mật ngoài túi mật hoặc ung thư túi mật và phẫu thuật cắt bỏ rìa phẫu thuật bằng kính hiển vi (cắt bỏ R1) có thể được đề nghị hóa trị liệu. (Khuyến nghị vừa phải. Bằng chứng chất lượng thấp).

Một cách tiếp cận ra quyết định chia sẻ được khuyến nghị, xem xét nguy cơ gây hại và tiềm năng lợi ích liên quan đến xạ trị cho bệnh nhân ung thư đường mật ngoài ung thư túi mật hoặc ung thư túi mật.

Hội đồng chuyên gia lưu ý rằng trong thử nghiệm hóa trị liệu của SWOG0809, xạ trị được truyền với liều 45 Gy cho khu vực và 54 đến 59,4 Gy đến giường khối u. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cơ sở bằng chứng chưa được phát triển đầy đủ để đưa ra khuyến nghị về liều xạ trị tối ưu trong bối cảnh điều trị bằng hóa trị.