Đánh giá mức độ tâm thần: điểm kiểm tra tâm thần (AMTS)

2019-09-18 02:05 PM
Nó liên quan đến một loạt 10 câu hỏi, điểm 0 được đưa ra nếu bệnh nhân trả lời sai và điểm 1 nếu câu trả lời đúng được đưa ra

Điểm kiểm tra tâm thần (AMTS) là điểm số của một bài kiểm tra để nhanh chóng đánh giá bệnh nhân cao tuổi về khả năng mắc chứng mất trí nhớ. Nó liên quan đến một loạt 10 câu hỏi. Điểm 0 được đưa ra nếu bệnh nhân trả lời sai và điểm 1 nếu câu trả lời đúng được đưa ra.

Điểm tối đa trong bài kiểm tra là 10. Khi hoàn thành đánh giá, tổng số điểm. Việc giải thích tổng số điểm như sau:

0-3 suy giảm nghiêm trọng.

4-6 suy giảm vừa phải.

> 6 bình thường.

Các câu hỏi tính điểm:

Biết tuổi.

Biết giờ hiện tại

Nhớ một địa chỉ trong suốt bài kiểm tra.

Biết năm.

Biết vị trí.

Nhận ra 2 người.

Ngày sinh.

Biết được năm của sự kiện thời thơ ấu.

Biết Chủ tịch / Quốc vương của nước mình.

Đếm từ 20 đến 1.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt