Bệnh cúm theo mùa: hướng dẫn của hội truyền nhiễm Hoa Kỳ

2020-01-09 01:48 PM
Cúm theo mùa, là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, do vi rút cúm theo mùa ở người gây ra, nó hoàn toàn khác với đại dịch cúm, và cúm gia cầm

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Chẩn đoán

Bệnh nhân ngoại trú (bao gồm cả bệnh nhân của Khoa Cấp cứu)

Trong quá trình hoạt động của cúm (được định nghĩa là sự lưu hành của virut cúm A và B theo mùa giữa những người trong cộng đồng địa phương), các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, bao gồm cả những người bị suy giảm miễn dịch mắc bệnh như cúm, viêm phổi hoặc bệnh hô hấp không đặc hiệu (ví dụ ho mà không sốt) nếu kết quả xét nghiệm sẽ không tương ứng lâm sàng.

Trong quá trình hoạt động của cúm (được định nghĩa là sự lưu hành của virut cúm A và B theo mùa giữa những người trong cộng đồng địa phương), các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm ở những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp cấp tính có hoặc không có sốt, và làm trầm trọng thêm các tình trạng bệnh lý mãn tính (ví dụ hen suyễn, COPD, suy tim) hoặc các biến chứng đã biết của cúm (ví dụ viêm phổi) nếu kết quả xét nghiệm sẽ không tương ứng lâm sàng.

Trong quá trình hoạt động của cúm (được định nghĩa là sự lưu hành của virut cúm A và B theo mùa giữa những người trong cộng đồng địa phương), các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét xét nghiệm cúm cho những bệnh nhân không có nguy cơ cao bị biến chứng cúm với bệnh giống như cúm, viêm phổi hoặc hô hấp không đặc hiệu bệnh (ví dụ ho không sốt) và có khả năng được xuất viện về nhà nếu kết quả có thể ảnh hưởng đến quyết định điều trị bằng thuốc kháng vi-rút hoặc giảm sử dụng kháng sinh không cần thiết, xét nghiệm chẩn đoán thêm và thời gian ở khoa cấp cứu hoặc nếu kết quả có thể ảnh hưởng đến việc điều trị bằng thuốc chống vi-rút hoặc quyết định điều trị dự phòng cho các tiếp xúc gia đình có nguy cơ cao.

Trong khi hoạt động cúm thấp mà không có liên quan đến sự bùng phát cúm, các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét xét nghiệm cúm ở những bệnh nhân khởi phát cấp tính các triệu chứng hô hấp có hoặc không có sốt, đặc biệt đối với bệnh nhân suy giảm miễn dịch và nguy cơ cao.

Bệnh nhân nhập viện

Trong quá trình hoạt động của cúm, các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm khi nhập viện ở tất cả các bệnh nhân cần nhập viện với bệnh hô hấp cấp tính, bao gồm viêm phổi, có hoặc không có sốt.

Trong quá trình hoạt động của cúm, các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm khi nhập viện ở tất cả các bệnh nhân bị bệnh tim phổi cấp tính nặng hơn (ví dụ COPD, hen suyễn, bệnh động mạch vành hoặc suy tim), vì cúm có thể liên quan đến tình trạng trầm trọng hơn.

Trong quá trình hoạt động của cúm, các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm khi nhập viện ở tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ biến chứng cao và xuất hiện các triệu chứng hô hấp cấp tính có hoặc không có sốt, vì các biểu hiện của cúm ở những bệnh nhân này thường ít đặc trưng hơn.

Trong quá trình hoạt động của cúm, các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm ở tất cả các bệnh nhân, khi nhập viện, phát triển các triệu chứng hô hấp cấp tính, có hoặc không có sốt, hoặc suy hô hấp, mà không có chẩn đoán thay thế rõ ràng.

Trong thời gian hoạt động của cúm thấp, các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm khi nhập viện ở tất cả các bệnh nhân cần nhập viện với bệnh hô hấp cấp tính, có hoặc không có sốt, có liên quan đến dịch tễ học với người được chẩn đoán mắc cúm, bùng phát cúm hoặc bùng phát bệnh hô hấp cấp tính bệnh không rõ nguyên nhân hoặc gần đây đã đi du lịch từ một khu vực có hoạt động cúm được biết đến.

Trong thời gian hoạt động của cúm thấp, các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét xét nghiệm cúm ở bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, đặc biệt là trẻ em và người lớn bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ biến chứng cao, hoặc nếu kết quả có thể ảnh hưởng đến quyết định điều trị bằng thuốc kháng vi-rút hoặc điều trị dự phòng –yếu tố nguy cơ gia đình.

Mẫu bệnh phẩm

Các bác sĩ lâm sàng nên thu thập mẫu bệnh đường hô hấp trên từ bệnh nhân ngoại trú để xét nghiệm cúm càng sớm sau khi phát bệnh càng tốt, tốt nhất là trong vòng 4 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Các mẫu bệnh phẩm mũi họng nên được thu thập trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên khác để tăng phát hiện virus cúm.

Nếu không có mẫu bệnh phẩm mũi họng, mẫu bệnh phẩm mũi và họng nên được thu thập và kết hợp với nhau để xét nghiệm cúm trên các mẫu đơn từ một trong hai vị trí (đặc biệt là trên gạc họng) để tăng khả năng phát hiện virus cúm.

Các mẫu bệnh phẩm gạc mũi giữa cuốn mũi nên được thu thập trên các mẫu bệnh phẩm họng để tăng khả năng phát hiện virus cúm.

Các mẫu bệnh phẩm gạc phải được thu thập trên các mẫu bệnh phẩm không có lông để cải thiện việc phát hiện vi-rút cúm.

Các bác sĩ lâm sàng nên thu thập từ mũi họng (tối ưu, như đối với bệnh nhân ngoại trú), giữa cuốn mũi hoặc mẫu mũi họng kết hợp từ bệnh nhân nhập viện mà không mắc bệnh đường hô hấp dưới nghiêm trọng để xét nghiệm cúm càng sớm càng tốt.

Các bác sĩ lâm sàng nên thu thập các mẫu dịch rửa nội khí quản hoặc phế quản phế quản từ bệnh nhân nhập viện bị suy hô hấp khi thở máy, bao gồm cả bệnh nhân có kết quả xét nghiệm cúm âm tính trên bệnh phẩm đường hô hấp trên, để xét nghiệm cúm càng sớm càng tốt.

Bác sĩ lâm sàng không nên thu thập hoặc thường xuyên xét nghiệm mẫu bệnh cúm từ các vị trí không hô hấp như máu, huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy, nước tiểu và phân.

Các bác sĩ lâm sàng không nên thu thập mẫu bệnh phẩm huyết thanh, để chẩn đoán huyết thanh nhiễm virus cúm theo mùa cho mục đích quản lý lâm sàng.

Xét nghiệm

Các bác sĩ lâm sàng nên sử dụng các xét nghiệm phân tử nhanh (ví dụ, xét nghiệm khuếch đại axit nucleic) trong các xét nghiệm chẩn đoán cúm nhanh ở bệnh nhân ngoại trú để cải thiện phát hiện nhiễm virut cúm.

Các bác sĩ lâm sàng nên sử dụng phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược hoặc các xét nghiệm phân tử khác so với các xét nghiệm cúm khác ở bệnh nhân nhập viện để cải thiện phát hiện nhiễm virus cúm.

Các bác sĩ lâm sàng nên sử dụng các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược đa kênh nhắm vào một nhóm các mầm bệnh đường hô hấp, bao gồm cả virut cúm, ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch nhập viện.

Các bác sĩ lâm sàng có thể cân nhắc sử dụng các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược đa hướng nhắm vào nhóm các mầm bệnh đường hô hấp, bao gồm cả virut cúm, ở những bệnh nhân nhập viện không bị suy giảm miễn dịch nếu có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc (ví dụ như hỗ trợ trong các quyết định phối hợp, giảm xét nghiệm hoặc giảm sử dụng kháng sinh).

Bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang để phát hiện kháng nguyên virut cúm ở bệnh nhân nhập viện trừ khi không có xét nghiệm phân tử nhạy cảm hơn.

Xét nghiệm tiếp theo với phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược hoặc các xét nghiệm phân tử khác nên được thực hiện để xác nhận kết quả xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang âm tính.

Bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán cúm nhanh ở bệnh nhân nhập viện trừ khi không có xét nghiệm phân tử nhạy cảm hơn.

Xét nghiệm tiếp theo với phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược hoặc các xét nghiệm phân tử khác nên được thực hiện để xác nhận kết quả xét nghiệm chẩn đoán cúm nhanh âm tính.

Bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng nuôi cấy virus để chẩn đoán ban đầu về cúm vì kết quả sẽ không có sẵn kịp thời để thông báo cho bác sĩ lâm sàng.

Tuy nhiên, nuôi cấy virus có thể được xem xét để xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính từ các xét nghiệm chẩn đoán cúm nhanh và xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang, chẳng hạn như trong một đợt bùng phát, và để cung cấp các chủng phân lập để xác định thêm.

Các bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng xét nghiệm huyết thanh để chẩn đoán cúm vì kết quả từ một mẫu huyết thanh duy nhất có thể được giải thích một cách đáng tin cậy, và việc thu thập huyết thanh ghép đôi (cấp tính / kết hợp) cách nhau 2 – 3 tuần là cần thiết cho xét nghiệm huyết thanh học.

Điều trị

Thuốc chống siêu vi

Bác sĩ lâm sàng nên bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng vi-rút càng sớm càng tốt cho người lớn và trẻ em bị cúm hoặc nghi ngờ mắc cúm, bất kể tiền sử tiêm phòng cúm, đáp ứng các tiêu chí sau: (a) người ở bất kỳ độ tuổi nào nhập viện do cúm, bất kể thời gian bị bệnh trước đó nhập viện (Độ A, cấp II); (b) bệnh nhân ngoại trú ở mọi lứa tuổi bị bệnh nặng hoặc tiến triển, bất kể thời gian bị bệnh (Độ A, Cấp III); (c) bệnh nhân ngoại trú có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm, bao gồm cả những người mắc bệnh mãn tính và bệnh nhân suy giảm miễn dịch (Độ A, Cấp II); (d) trẻ em dưới 2 tuổi và người lớn ≥ 65 tuổi (Độ A, Cấp III); (e) phụ nữ mang thai và những người trong vòng 2 tuần sau khi sinh (Độ A, Cấp III).

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị bằng thuốc kháng vi-rút cho người lớn và trẻ em không có nguy cơ cao bị biến chứng cúm, với cúm đã được ghi nhận hoặc nghi ngờ, bất kể lịch sử tiêm phòng cúm, là: (a) bệnh nhân ngoại trú bị bệnh 2 ngày trước khi xuất hiện (Độ C, Cấp I); (b) bệnh nhân ngoại trú có triệu chứng là người tiếp xúc trong gia đình của những người có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm, đặc biệt là những người bị suy giảm miễn dịch nặng (Độ C, Cấp III); (c) các nhân viên y tế có triệu chứng chăm sóc những bệnh nhân có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm, đặc biệt là những người bị suy giảm miễn dịch nặng (Độ C, Cấp III).

Các bác sĩ lâm sàng nên bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng vi-rút càng sớm càng tốt với một chất ức chế neuraminidase duy nhất (uống oseltamivir, zanamivir dạng hít hoặc peramivir tiêm tĩnh mạch) và không sử dụng kết hợp các thuốc ức chế neuraminidase.

Các bác sĩ lâm sàng không nên thường xuyên sử dụng các loại thuốc ức chế neuraminidase được phê duyệt của Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ để điều trị cúm theo mùa.

Bác sĩ lâm sàng nên điều trị cúm không biến chứng ở bệnh nhân cấp cứu khỏe mạnh trong 5 ngày bằng oseltamivir đường uống hoặc zanamivir dạng hít, hoặc một liều peramivir tiêm tĩnh mạch.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị bằng thuốc kháng vi-rút trong thời gian dài hơn đối với bệnh nhân mắc bệnh suy giảm miễn dịch hoặc nghi ngờ phải nhập viện vì bệnh đường hô hấp dưới nghiêm trọng (đặc biệt là viêm phổi hoặc hội chứng suy hô hấp cấp tính), vì sự nhân lên của virus cúm thường bị kéo dài.

Đồng nhiễm vi khuẩn

Các bác sĩ lâm sàng nên điều tra và điều trị theo kinh nghiệm đồng nhiễm vi khuẩn ở những bệnh nhân nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc cúm trong phòng thí nghiệm có bệnh nặng (viêm phổi, suy hô hấp, hạ huyết áp và sốt), ngoài điều trị bằng thuốc kháng vi-rút.

Các bác sĩ lâm sàng nên điều tra và điều trị theo kinh nghiệm đồng nhiễm vi khuẩn ở những bệnh nhân xấu đi sau khi cải thiện ban đầu, đặc biệt ở những người được điều trị bằng thuốc chống vi rút.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều tra đồng nhiễm vi khuẩn ở những bệnh nhân không cải thiện sau 3 lần điều trị bằng thuốc kháng vi-rút.

Thiếu cải thiện lâm sàng hoặc xấu đi khi điều trị bằng thuốc kháng vi-rút

Các bác sĩ lâm sàng nên điều tra các nguyên nhân khác bên cạnh nhiễm vi-rút cúm ở bệnh nhân cúm không cải thiện hoặc xấu đi mặc dù điều trị bằng thuốc kháng vi-rút.

Vi-rút cúm kháng thuốc

Xét nghiệm kháng thuốc ức chế cúm neuraminidase có thể được xem xét đối với: (a) bệnh nhân bị cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm trong khi hoặc ngay sau khi điều trị bằng thuốc ức chế neuraminidase (Độ C, Cấp III); (b) bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch và bằng chứng về sự nhân lên của virut cúm kéo dài (ví dụ sau 7 – 10 đêm, được chứng minh bằng phản ứng chuỗi sao chép ngược polymerase dương tính hoặc kết quả nuôi cấy virus) và vẫn bị bệnh trong hoặc sau khi điều trị bằng thuốc ức chế neuraminidase (Độ B, Cấp III); (c) bệnh nhân bị cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm, những người vô tình nhận được liều thuốc ức chế neuraminidase dưới điều trị (Độ C, Cấp III); (d) bệnh nhân bị cúm nặng không cải thiện khi điều trị bằng thuốc ức chế neuraminidase và có bằng chứng về sự nhân lên của virus cúm kéo dài (ví dụ sau 7 - 10 ngày) (Độ C, Cấp II).

Các bác sĩ lâm sàng nên được thông báo về dữ liệu giám sát của CDC và Tổ chức Y tế Thế giới về tần suất và sự phân bố theo địa lý của các vi-rút cúm kháng thuốc ức chế neuraminidase trong mùa cúm và với các khuyến nghị điều trị chống vi-rút CDC mới nhất.

Điều trị bổ trợ

Bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng liệu pháp bổ trợ corticosteroid trong điều trị cho người lớn hoặc trẻ em nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc cúm theo mùa, viêm phổi liên quan đến cúm, suy hô hấp hoặc hội chứng suy hô hấp cấp tính, trừ khi có chỉ định lâm sàng vì các lý do khác.

Các bác sĩ lâm sàng không nên thường xuyên thực hiện điều hòa miễn dịch bằng cách sử dụng các chế phẩm immunoglobulin như immunoglobulin tiêm tĩnh mạch để điều trị cho người lớn hoặc trẻ em bị nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc cúm theo mùa.

Điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút trong cộng đồng

Dự phòng trước phơi nhiễm

Thuốc kháng vi-rút không nên được sử dụng cho điều trị dự phòng thường quy hoặc rộng rãi bên ngoài các ổ dịch thể chế.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút trong suốt thời gian mùa cúm cho người lớn và trẻ em ≥ 3 tháng tuổi có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm và tiêm vắc-xin cúm chống chỉ định, không có sẵn, hoặc dự kiến ​​sẽ có hiệu quả thấp (ví dụ như người người bị suy giảm miễn dịch nặng).

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút trong suốt thời gian mùa cúm cho người lớn và trẻ em 3 tháng tuổi có nguy cơ biến chứng liên quan đến cúm cao nhất, chẳng hạn như người được ghép tế bào gốc tạo máu trong 6-12 tháng đầu sau ghép gan và ghép phổi.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút ngắn hạn kết hợp với tiêm vắc-xin cúm bất hoạt cho người lớn chưa được tiêm chủng và trẻ em 3 tháng tuổi có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm mà việc tiêm vắc-xin cúm dự kiến ​​sẽ có hiệu quả (nhưng chưa được tiêm) khi hoạt động cúm đã được phát hiện trong cộng đồng.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút ngắn hạn cho người lớn chưa được tiêm chủng, bao gồm cả nhân viên y tế và cho trẻ em 3 tháng tuổi tiếp xúc gần gũi với những người có nguy cơ cao bị biến chứng cúm trong thời gian hoạt động của cúm khi tiêm vắc-xin cúm bị chống chỉ định hoặc không có. Những người có nguy cơ cao này không thể dùng thuốc kháng vi-rút.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét việc giáo dục bệnh nhân và cha mẹ của bệnh nhân để sắp xếp việc bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng vi-rút sớm như một biện pháp thay thế cho điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút.

Các bác sĩ lâm sàng nên sử dụng một chất ức chế neuraminidase (oseltamivir đường uống hoặc zanamivir dạng hít) nếu điều trị dự phòng bằng phương pháp preexposeure cho bệnh cúm thay vì dùng thuốc kháng vi-rút adamantane.

Các bác sĩ lâm sàng nên điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút preexposeure cho người lớn và trẻ em 3 tháng tuổi có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm (ví dụ như những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng như tiêm vắc-xin tế bào gốc tạo máu), có hiệu quả thấp, ngay khi phát hiện ra hoạt động cúm trong cộng đồng và tiếp tục trong suốt thời gian hoạt động của cúm cộng đồng.

Các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm và chuyển sang dùng thuốc điều trị bằng thuốc kháng vi-rút ở những người được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút preexposeure trở nên có triệu chứng, tốt nhất là dùng thuốc chống vi-rút có hồ sơ kháng thuốc khác nếu không chống chỉ định.

Điều trị dự phòng

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút sau phơi nhiễm cho người lớn không có triệu chứng và trẻ em 3 tháng tuổi có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm (ví dụ như người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng) và đối với việc tiêm vắc-xin cúm là chống chỉ định, không có hiệu quả hộ gia đình bị cúm.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút sau phơi nhiễm (kết hợp với tiêm phòng cúm) cho người lớn và trẻ em 3 tháng tuổi chưa được tiêm phòng và là người tiếp xúc trong gia đình của một người có nguy cơ biến chứng do cúm rất cao (ví dụ như bị suy giảm miễn dịch nặng).

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét việc giáo dục bệnh nhân và sắp xếp cho việc bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng vi-rút sớm theo kinh nghiệm như là một biện pháp thay thế cho điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút sau phơi nhiễm.

Nếu điều trị dự phòng bằng hóa chất được đưa ra, các bác sĩ lâm sàng nên điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút sau phơi nhiễm càng sớm càng tốt sau khi tiếp xúc, lý tưởng là không muộn hơn 48 giờ sau khi tiếp xúc.

Các bác sĩ lâm sàng không nên sử dụng hóa trị liệu kháng vi-rút sau phơi nhiễm một lần mỗi ngày nếu > 48 giờ kể từ khi tiếp xúc. Điều trị bằng thuốc kháng vi-rút theo liều đầy đủ nên được bắt đầu ngay khi có triệu chứng, nếu điều trị được chỉ định.

Các bác sĩ lâm sàng nên điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút sau phơi nhiễm trong môi trường không bùng phát trong 7 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với tiếp xúc gần với cúm.

Các bác sĩ lâm sàng nên kiểm tra cúm và chuyển sang dùng thuốc điều trị bằng thuốc kháng vi-rút ở những người được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút sau phơi nhiễm có triệu chứng, tốt nhất là dùng thuốc chống vi-rút có hồ sơ kháng thuốc khác nếu không chống chỉ định.

Các bác sĩ lâm sàng nên sử dụng một chất ức chế neuraminidase (zanamivir dạng hít hoặc oseltamivir đường uống) nếu điều trị dự phòng bằng thuốc sau phơi nhiễm cúm, chứ không phải là thuốc kháng vi-rút adamantane.

Kiểm soát bùng phát

Thực hiện các biện pháp kiểm soát

Giám sát tích cực đối với các trường hợp bổ sung nên được thực hiện càng sớm càng tốt khi một trường hợp cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm liên quan đến chăm sóc sức khỏe được xác định trong bệnh viện hoặc một trường hợp cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm được xác định tại một cơ sở chăm sóc dài hạn.

Các biện pháp kiểm soát bùng phát nên được thực hiện càng sớm càng tốt, bao gồm cả điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút và giám sát tích cực đối với các trường hợp mới, khi 2 trường hợp cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm được xác định trong vòng 72 giờ ở bệnh nhân hoặc bệnh nhân cùng địa bàn hoặc đơn vị.

Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ổ dịch có thể được xem xét càng sớm càng tốt nếu một hoặc nhiều cư dân hoặc bệnh nhân nghi ngờ cúm liên quan đến chăm sóc sức khỏe và kết quả xét nghiệm phân tử cúm không có sẵn vào ngày lấy mẫu bệnh phẩm.

Thuốc chống siêu vi

Khi dịch cúm đã được xác định tại cơ sở chăm sóc hoặc bệnh viện dài hạn, nên thực hiện xét nghiệm cúm cho bất kỳ nào có một hoặc nhiều triệu chứng hô hấp cấp tính, có hoặc không có sốt, hoặc bất kỳ triệu chứng nào sau đây không có triệu chứng hô hấp: nhiệt độ độ cao hoặc giảm, hoặc thay đổi hành vi.

Điều trị bằng thuốc kháng vi-rút theo kinh nghiệm nên được thực hiện càng sớm càng tốt cho bất kỳ người dân hoặc bệnh nhân nghi ngờ mắc cúm nào trong khi dịch cúm mà không cần chờ kết quả xét nghiệm chẩn đoán cúm.

Thuốc dự phòng vi-rút

Nên điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút càng sớm càng tốt cho tất cả các bệnh nhân hoặc bệnh nhân bị phơi nhiễm không nghi ngờ hoặc cúm được xác nhận trong phòng xét nghiệm bất kể lịch sử tiêm phòng cúm, ngoài việc thực hiện tất cả các biện pháp kiểm soát dịch cúm được khuyến nghị khác, khi dịch cúm đã bùng phát được xác định trong một cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc bệnh viện.

Nên điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút cho cư dân trên các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngoài ra còn thực hiện giám sát tích cực hàng ngày đối với các trường hợp cúm mới trong toàn cơ sở.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút cho nhân viên chưa được tiêm chủng, bao gồm cả những người được điều trị dự phòng dựa trên các điều kiện cơ bản của nhân viên hoặc thành viên gia đình của họ trong suốt thời gian dịch.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút cho nhân viên được tiêm vắc-xin cúm bất hoạt trong đợt bùng phát cúm trong 14 ngày sau tiêm chủng.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút cho nhân viên bất kể tình trạng tiêm phòng cúm để giảm nguy cơ thiếu nhân viên tại các cơ sở nơi nhân viên lâm sàng bị hạn chế và giảm bớt sự miễn cưỡng của nhân viên trong việc chăm sóc bệnh nhân nghi mắc cúm.

Các bác sĩ lâm sàng nên điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút trong 14 ngày và tiếp tục ít nhất 7 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng trong trường hợp cuối cùng được xác định trong khi dịch cúm bùng phát.