Tính khối lượng máu mất: công thức tính dựa trên hematocrit

2019-09-18 05:57 PM
Với sự đơn giản để sử dụng thường xuyên, phương trình sau được dựa trên các giá trị hematocrit ban đầu, và cuối cùng

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Một số công thức tồn tại để tính toán mất máu. Với sự đơn giản để sử dụng thường xuyên, phương trình sau được dựa trên các giá trị hematocrit ban đầu và cuối cùng (Hct) riêng lẻ, trọng lượng và thể tích máu trung bình. Tuy nhiên, công thức này có thể dẫn đến sự đánh giá lượng máu mất quá cao nếu thể tích nội mạch không được duy trì trong khi mất máu cấp tính.

Công thức tính mất máu

Mất máu = EBV x (H0 - Hf) / H0

H0 = hematocrit ban đầu.

Hf = hematocrit cuối cùng.

EBV = Lượng máu ước tính; trọng lượng (kg) × thể tích máu trung bình.

Dựa trên tuổi, giá trị thể tích máu trung bình được sử dụng để tính EBV như sau:

Thể tích máu trung bình

Trẻ sơ sinh đẻ non: 95-100 mL / kg.

Trẻ sơ sinh đủ tháng: 85-90 mL / kg.

Trẻ em: 80 mL / kg.

Đàn ông trưởng thành: 70-75 mL / kg.

Phụ nữ trưởng thành: 65-70 mL / kg.

Các giá trị giới hạn thể tích máu trung bình thấp hơn được sử dụng trong các tính toán.

Trong quá trình mất máu, sự pha loãng máu còn lại xảy ra do thể tích nội mạch được duy trì nhờ dịch chuyển và truyền dịch.

Cân nhắc truyền máu nếu mất máu ước tính vượt quá lượng máu mất cho phép.

Ước tính mất máu trong phẫu thuật có thể được thực hiện thông qua đo máu trực tiếp trong ống hút cùng với đo gạc bẩn.

Phương pháp này chỉ là ước tính để đo lượng máu mất. Sức sống của bệnh nhân và các dấu hiệu lâm sàng nên được đánh giá lâm sàng trước.