Đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính: khuyến nghị tPA tiêm tĩnh mạch, hướng dẫn chính thức từ Cấp cứu Hoa Kỳ

2020-01-14 08:19 PM
Đột quỵ thiếu máu cục bộ, là mất lưu thông máu đột ngột đến một khu vực của não, mất chức năng thần kinh tương ứng, đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính phổ biến hơn đột quỵ xuất huyết

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

0-3 giờ

Với mục tiêu cải thiện kết quả chức năng, nên kích hoạt plasminogen mô tiêm tĩnh mạch (IV tPA) và có thể được cung cấp cho những bệnh nhân được chọn bị đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính trong vòng 3 giờ sau khi khởi phát triệu chứng tại các cơ sở nơi có hệ thống để sử dụng thuốc an toàn. Tăng nguy cơ xuất huyết nội sọ có triệu chứng (sICH) nên được xem xét khi quyết định có nên sử dụng chất kích hoạt plasminogen mô tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính.

Khi khả thi, việc ra quyết định được chia sẻ giữa bệnh nhân (và / hoặc người thay thế) và một thành viên y tế, nên bao gồm một cuộc thảo luận về lợi ích và tác hại tiềm tàng trước khi quyết định có nên sử dụng chất kích hoạt plasminogen mô tiêm tĩnh mạch (IV tPA ) cho đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính. [Khuyến nghị đồng thuận]

3-4,5 giờ

Mặc dù có nguy cơ xuất huyết nội sọ có triệu chứng (sICH) và sự thay đổi về mức độ lợi ích trong kết quả chức năng, chất kích hoạt plasminogen mô tiêm tĩnh mạch (IV tPA) có thể được cung cấp và có thể được cung cấp cho bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ cấp tính trong vòng 3 đến 4,5 giờ sau khi khởi phát triệu chứng tại các cơ sở, nơi có hệ thống để quản lý thuốc một cách an toàn.

Khi khả thi, việc ra quyết định được chia sẻ giữa bệnh nhân (và / hoặc người thay thế) và một thành viên y tế, nên bao gồm một cuộc thảo luận về lợi ích và tác hại tiềm tàng trước khi quyết định có nên sử dụng chất kích hoạt plasminogen mô tiêm tĩnh mạch (IV tPA ) cho đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính. [Khuyến nghị đồng thuận]