Liệu pháp bổ trợ cho cắt bỏ phổi ung thư giai đoạn I đến IIIA không tế bào nhỏ: hướng dẫn của Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ

2020-01-03 04:47 PM
Khoảng 85 phần trăm ung thư phổi là tế bào không nhỏ, các loại chính là ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào lớn

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Liệu pháp bổ trợ hệ thống

Giai đoạn IA

Hóa trị bổ trợ không được khuyến cáo. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng trung gian).

Giai đoạn IB

Hóa trị liệu dựa trên cisplatin không được khuyến cáo sử dụng thường quy. Đánh giá đa phương thức sau phẫu thuật, bao gồm tư vấn với bác sĩ ung thư, được khuyến nghị để đánh giá lợi ích và rủi ro của hóa trị liệu bổ trợ cho mỗi bệnh nhân. Các yếu tố khác ngoài giai đoạn khối u cần xem xét khi đưa ra khuyến nghị về hóa trị liệu bổ trợ được nêu ra sau phần điều trị bổ trợ toàn thân của hướng dẫn này. (Khuyến nghị vừa phải. Bằng chứng chất lượng trung gian).

Các giai đoạn IIA / B và IIIA

Hóa trị bổ trợ dựa trên cisplatin được khuyến khích. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng cao).

Liệu pháp bổ trợ xạ trị

Các giai đoạn IA / B và IIA / B

Điều trị bức xạ bổ trợ không được khuyến khích. (Khuyến nghị mạnh mẽ. Bằng chứng chất lượng trung gian).

Giai đoạn IIIA (N2)

Liệu pháp xạ trị bổ trợ không được khuyến cáo sử dụng thường quy. Đánh giá đa phương thức sau phẫu thuật, bao gồm tư vấn với bác sĩ chuyên khoa ung thư, được khuyến nghị để đánh giá lợi ích và rủi ro của xạ trị bổ trợ cho mỗi bệnh nhân mắc bệnh N2. (Khuyến nghị vừa phải. Bằng chứng chất lượng trung gian).