Chấn thương bụng cấp tính: phân cấp độ A, B, C khi chẩn đoán

2019-09-19 01:58 PM
Bệnh nhân bị chấn thương bụng, xem xét chấn thương bụng kín, có nguy cơ thấp cho kết quả bất lợi, có thể không cần chụp cắt lớp vi tính bụng

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hình ảnh bình thường. Cấp A.

Phân cấp rủi ro không có. Cấp A.

Dự đoán lâm sàng bình thường. Cấp A.

Chẩn đoán hình ảnh

Ở những bệnh nhân huyết động không ổn định (huyết áp tâm thu ≤ 90 mm Hg) với chấn thương bụng, siêu âm đầu giường khi có sẵn, nên là phương thức chẩn đoán ban đầu được thực hiện để xác định sự cần thiết phải phẫu thuật nội soi. Cấp B.

Không cần có chất tương phản đường uống trong chẩn đoán hình ảnh để đánh giá chấn thương bụng. Tất cả các nghiên cứu được xem xét bao gồm việc sử dụng thuốc cản quang (IV) tiêm tĩnh mạch. Cấp B.

Phân cấp rủi ro

Bệnh nhân ổn định lâm sàng với chấn thương bụng có thể được xuất viện an toàn sau khi có kết quả bình thường với chụp cắt lớp vi tính bụng (CT) với tương phản tĩnh mạch (IV) (có hoặc không có tương phản đường uống). Cấp B.

Đối với những bệnh nhân có kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) bình thường chỉ với tương phản tĩnh mạch (IV), trong đó có nghi ngờ cao về tổn thương ruột, đánh giá thêm hoặc theo dõi chặt chẽ được chỉ định. Cấp C.

Quan sát thêm, theo dõi chặt chẽ và / hoặc hình ảnh có thể được bảo đảm ở những bệnh nhân được lựa chọn dựa trên đánh giá lâm sàng. Cấp C.

Dự đoán lâm sàng

Bệnh nhân bị chấn thương bụng đơn độc, đang được xem xét chấn thương bụng kín, có nguy cơ thấp cho kết quả bất lợi và có thể không cần chụp cắt lớp vi tính bụng (CT) nếu vắng mặt: đau bụng, tụt huyết áp, thay đổi trạng thái tâm thần (Glasgow Coma <14), đau vùng thành bụng, X quang ngực bất thường, hematocrit < 30% và tiểu máu. Tiểu máu được định nghĩa thay đổi trong các xét nghiệm khác nhau, với ngưỡng thấp nhất là lớn hơn hoặc bằng 25 RBC / (HPF). Cấp C.