Tiên lượng nguy cơ tai biến mạch não: điểm số nguy cơ ABCD

2019-09-18 05:43 PM
Nghiên cứu về việc sử dụng điểm ABCD, ở khoa cấp cứu cho thấy, điểm số độ nhạy thấp, xác định bệnh nhân nguy cơ thấp

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Điểm số ABCD được phát triển để giúp các bác sĩ phân tầng nguy cơ các bệnh nhân thiếu máu não thoáng qua về khả năng họ bị đột quỵ sau đó.

Nghiên cứu triển vọng lớn nhất về việc sử dụng điểm ABCD ở khoa cấp cứu cho thấy điểm số độ nhạy thấp để xác định bệnh nhân nguy cơ thấp, độ đặc hiệu thấp để xác định bệnh nhân có nguy cơ cao.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi điểm ABCD tăng nguy cơ đột quỵ tiếp theo cũng tăng.

Những điểm cần lưu ý:

Điểm ABCD được phát triển trong môi trường ngoại trú (khoa không cấp cứu).

Nó đã được chứng minh là có độ chính xác thấp hơn khi được sử dụng bởi những người không chuyên khoa.

ABCD ít ảnh hưởng đến phân tầng rủi ro khi áp dụng ở những nơi bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ thấp.

Điểm rủi ro ABCD được sử dụng để xác định các cá nhân có nguy cơ đột quỵ cao sau một cơn thiếu máu não thoáng qua.

Điểm tối đa là sáu.

Nguy cơ đột quỵ

Có 31,4% nguy cơ đột quỵ trong 7 ngày ở bệnh nhân thiếu máu não thoáng qua với điểm ABCD là sáu.

Có 12,1% nguy cơ đột quỵ trong 7 ngày ở bệnh nhân thiếu máu não thoáng qua với điểm ABCD là năm.

Nguy cơ đột quỵ ở những người có điểm ABCD từ bốn trở xuống là dưới 1%.

Cách tính điểm

Tuổi > 60 tuổi: 0 điểm; tuổi ≤ 60: 1 điểm.

Huyết áp ≥ 140/90 mmHg (tâm thu ≥ 140 hoặc/và tâm trương  ≥ 90): không có: 0 điểm; có: 1 điểm.

Đặc điểm lâm sàng của thiếu máu não thoáng qua:

- Điểm yếu đơn: 2 điểm.

- Rối loạn ngôn ngữ mà không có điểm yếu: 1 điểm.

- Các triệu chứng khác: 0 điểm.

- Thời gian của các triệu chứng:

+ < 10 phút: 0 điểm.

+ 10-59 phút: 1 điểm.

+ 60 phút: 2 điểm.

Tiền sử bệnh tiểu đường: có: 1 điểm; không: 0 điểm.