Ung thư đại tràng giai đoạn III: hướng dẫn của hội Ung thư Hoa Kỳ điều trị bổ trợ Oxaliplatin

2020-01-10 10:50 AM
Ung thư ruột kết, thường được gọi là ung thư đại trực tràng, có thể phòng ngừa và có khả năng chữa khỏi cao, nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu

Nguy cơ tái phát cao (T4 và / hoặc N2)

Đối với những bệnh nhân bị ung thư đại tràng giai đoạn III có nguy cơ cao (T4 và / hoặc N2), nên sử dụng hóa trị liệu bổ sung oxaliplatin trong thời gian 6 tháng. (Khuyến nghị vừa phải).

Nguy cơ tái phát thấp (T1, T2 hoặc T3 và N1)

Đối với những bệnh nhân bị ung thư đại tràng giai đoạn III có nguy cơ thấp (T1, T2 hoặc T3 và N1), hóa trị liệu có chứa oxaliplatin có thể được chỉ định trong thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng sau khi thảo luận với bệnh nhân về lợi ích tiềm năng và nguy cơ gây hại liên quan đến các lựa chọn trong thời gian điều trị. (Khuyến nghị vừa phải).

Tiếp cận

Một cách tiếp cận ra quyết định chung nên được sử dụng trong thời gian hóa trị liệu chứa oxaliplatin cho bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn III, có tính đến đặc điểm khối u của bệnh nhân, hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ, số lượng hạch bạch huyết được kiểm tra, tình trạng chức năng, hiệu suất tình trạng, giá trị và sở thích, tuổi chẩn đoán, tuổi thọ, năm tiềm năng có nguy cơ mắc bệnh di truyền lâu dài và bao gồm thảo luận về tiềm năng lợi ích và nguy cơ gây hại liên quan đến thời gian điều trị. (Khuyến nghị mạnh mẽ).

Bài xem nhiều nhất