Nguy cơ đột quỵ khi rung nhĩ: điểm CHA₂DS₂ VASc

2019-09-26 01:38 PM
Nghiên cứu cho thấy khi điểm số tăng, tỷ lệ biến cố huyết khối trong vòng 1 năm, ở bệnh nhân không chống đông với rung nhĩ cũng tăng

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tính toán nguy cơ đột quỵ cho bệnh nhân rung tâm nhĩ, có thể tốt hơn điểm CHADS₂.

Điểm CHA₂DS₂-VASc là một trong một số lược đồ phân tầng rủi ro có thể giúp xác định nguy cơ 1 năm của biến cố huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do van tim.

Điểm CHA₂DS₂-VASc, trong số các lược đồ phân tầng rủi ro khác, có thể được sử dụng để đưa ra ý tưởng về rủi ro của bệnh nhân đối với sự kiện huyết khối.

Điểm CHA₂DS₂-VASc (Birmingham 2009) đã được phát triển sau khi xác định các yếu tố nguy cơ đột quỵ bổ sung ở bệnh nhân rung nhĩ.

Nghiên cứu kiểm chứng bao gồm 1.084 bệnh nhân mắc huyết khối không do van tim, không dùng thuốc chống đông máu, trên 18 tuổi với EKG hoặc Holter được chẩn đoán tại các bệnh viện từ 182 bệnh viện ở 35 quốc gia từ 2003 đến 2004 và đã biết tình trạng huyết khối tắc mạch trong 1 năm kể từ Cơ sở dữ liệu khảo sát tim Euro.

Điểm cuối được sử dụng là đột quỵ hoặc sự kiện huyết khối khác.

Sử dụng lược đồ Birmingham 2009 được phát triển trước đó, dưới chữ viết tắt CHA₂DS₂-VASc.

Nghiên cứu cho thấy khi điểm số CHA₂DS₂-VASc tăng lên, tỷ lệ biến cố huyết khối trong vòng 1 năm ở những bệnh nhân không được chống đông với rung nhĩ không do van cũng tăng.

Điểm 0 được coi là rủi ro thấp đối với các sự kiện huyết khối (không thấy trong đoàn hệ sau một năm), điểm 1 rủi ro trung gian (tỷ lệ 0,6% sau 1 năm) và lớn hơn 1 rủi ro cao (tỷ lệ 3% sau 1 năm).

Những điểm cần lưu ý

31% bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu ban đầu đã bị mất theo dõi sau một năm và do đó không được đưa vào phân tích. Những bệnh nhân này có thể đã có các sự kiện huyết khối, khiến họ bị mất theo dõi.

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được tìm thấy giữa lược đồ phân tầng rủi ro CHA₂DS₂-VASc và CHADS 2 trong dự đoán các sự kiện huyết khối.

Không ai trong số các bệnh nhân bao gồm được chống đông. Những người có nguy cơ đặc biệt cao đối với sự kiện huyết khối có thể đã bị chống đông bởi PMD của họ, có khả năng làm lệch tỷ lệ huyết khối.

Một nghiên cứu tiếp theo kiểm tra hiệu suất của CHA₂DS₂-VASc trong dự đoán các sự kiện huyết khối trên bệnh nhân chống đông máu cũng xác định CAD và hút thuốc là yếu tố nguy cơ bổ sung tiềm năng đối với huyết khối trong nhóm bệnh nhân này. Tuy nhiên, nghiên cứu đó cũng không cho thấy sự khác biệt về mặt thống kê trong khả năng phân tầng rủi ro có thể dự đoán trước của điểm số.

Giúp phân tầng nguy cơ đột quỵ dài hạn cho bệnh nhân rung tâm nhĩ.

Can thiệp quan trọng

Một khuyến nghị cho thấy điểm 0 là rủi ro thấp của người Bỉ và có thể không cần dùng thuốc chống đông máu; 1 điểm là rủi ro trung bình thấp và nên xem xét chống tiểu cầu hoặc chống đông máu, và điểm 2 hoặc cao hơn là rủi ro cao trung bình và có thể là một ứng cử viên chống đông máu.

Cân nhắc không bắt đầu chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ không do van và điểm CHA₂DS₂-VASc bằng 0 vì những bệnh nhân này không có biến cố huyết khối trong nghiên cứu ban đầu.

Đối với những bệnh nhân được xem xét chống đông máu, điểm chảy máu có nguy cơ như ATRIA có thể được sử dụng để xác định nguy cơ xuất huyết do warfarin.

Xem xét cẩn thận tất cả các rủi ro và lợi ích trước khi bắt đầu chống đông máu ở bệnh nhân rung nhĩ không do van.

Một số hướng dẫn cho thấy đơn trị liệu bằng aspirin không được hỗ trợ bằng chứng.

Công thức

Tiêu chí

Điểm

Tuổi tác

< 65 tuổi

0

65 - 74 tuổi

+1

≥ 75 tuổi

+2

Giới tính

Nam giới

0

Nữ giới

+1

Tiền sử suy tim sung huyết

+1

Tiền sử tăng huyết áp

+1

Lịch sử đột quỵ / TIA / huyết khối

+2

Tiền sử bệnh mạch máu

+1

Tiền sử đái tháo đường

+1

Diễn giải

Điểm CHA₂DS₂-VASc

Nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ

Nguy cơ đột quỵ / TIA / thuyên tắc hệ thống

0

0,2%

0,3%

1

0,6%

0,9%

2

2,2%

2,9%

3

3,2%

4,6%

4

4,8%

6,7%

5

7,2%

10,0%

6

9,7%

13,6%

7

11,2%

15,7%

8

10,8%

15,2%

9

12,2%

17,4%

Từ Friberg 2012. Lưu ý sự giảm nghịch lý về rủi ro từ 7 đến 8 điểm; điều này phản ánh những phát hiện được công bố trong nghiên cứu, nhưng nói chung, giả định rủi ro ngày càng tăng với điểm số cao hơn.