Chăm sóc bệnh tiểu đường trong bệnh viện: hướng dẫn của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ

2020-01-06 05:30 PM
Cả tăng đường huyết và hạ đường huyết đều có liên quan đến kết quả bất lợi, bao gồm tử vong, mục tiêu điều trị bao gồm ngăn ngừa cả hai

Tiêu chuẩn chăm sóc bệnh viện

Thực hiện xét nghiệm HbA1C trên tất cả bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hoặc tăng đường huyết (đường huyết > 140 mg / dL [7,8 mmol / L]) nhập viện nếu không được thực hiện trong 3 tháng trước. (Cấp độ B).

Insulin nên được sử dụng bằng cách sử dụng các giao thức bảng tính hoặc bằng máy tính được xác nhận cho phép điều chỉnh được xác định trước về liều lượng insulin dựa trên biến động đường huyết. (Cấp độ E).

Chăm sóc bệnh tiểu đường trong bệnh viện

Khi chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường nhập viện, hãy xem xét tư vấn với một nhóm quản lý bệnh tiểu đường hoặc glucose chuyên biệt nếu có thể. (Cấp độ E).

Mục tiêu đường huyết ở bệnh nhân nhập viện

Điều trị bằng insulin nên được bắt đầu để điều trị tăng đường huyết kéo dài bắt đầu ở ngưỡng ≥180 mg/dL (10.0 mmol/L). Khi điều trị bằng insulin được bắt đầu, nên sử dụng khoảng glucose mục tiêu là 140-180 mg/dL (7.8-10.0 mmol/L). (Cấp độ A).

Các mục tiêu nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như 110-140 mg/dL (6.1-7.8 mmol/L), có thể phù hợp với các bệnh nhân được chọn, nếu điều này có thể đạt được mà không bị hạ đường huyết đáng kể. (Cấp độ C).

Hạ mức đường huyết ở bệnh nhân nhập viện

Insulin nền hoặc chế độ điều chỉnh insulin nền cộng với bolus là phương pháp điều trị ưu tiên cho bệnh nhân nhập viện điều trị bằng đường uống kém hoặc những người không uống gì. Chế độ insulin với các thành phần cơ bản, thương hiệu và điều chỉnh là phương pháp điều trị ưu tiên cho bệnh nhân nhập viện không mắc bệnh với chế độ dinh dưỡng tốt. (Cấp độ A).

Việc sử dụng duy nhất insulin thang trượt trong môi trường bệnh viện nội trú được khuyến khích mạnh mẽ. (Cấp độ A).

Hạ đường huyết

Cách thức hạ đường huyết nên được áp dụng và thực hiện bởi mỗi bệnh viện hoặc hệ thống bệnh viện. Một kế hoạch phòng ngừa và điều trị hạ đường huyết nên được thiết lập cho mỗi bệnh nhân. Các đợt hạ đường huyết trong bệnh viện nên được ghi lại trong hồ sơ bệnh án và theo dõi. (Cấp độ E).

Phác đồ điều trị nên được xem xét và thay đổi khi cần thiết để ngăn ngừa hạ đường huyết thêm khi giá trị đường huyết <70 mg/dL (3.9 mmol/L) được ghi nhận. (Cấp C).

Chuyển từ chăm sóc cấp tính sang xuất viện

Cần có một kế hoạch xuất viện có cấu trúc phù hợp với từng bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. (Cấp B).

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic