Tăng huyết áp không triệu chứng: hướng dẫn từ Cấp cứu Hoa Kỳ

2020-01-04 11:13 AM
Tăng huyết áp không triệu chứng nghiêm trọng, là huyết áp tâm thu 180 mm Hg, hoặc tâm trương 110 mm Hg hoặc nhiều hơn, mà không có triệu chứng tổn thương cơ quan đích cấp tính

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Phân cấp rủi ro

(Cấp độ C) Ở khoa cấp cứu (ED), bệnh nhân bị tăng huyết áp không có triệu chứng rõ rệt, không cần kiểm tra thường xuyên đối với tổn thương cơ quan đích cấp tính (ví dụ, creatinine huyết thanh, xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ [ECG]).

(Cấp độ C) Trong các quần thể bệnh nhân được chọn (ví dụ, theo dõi kém), sàng lọc nồng độ creatinine huyết thanh tăng có thể xác định tổn thương thận ảnh hưởng đến việc xử lý (ví dụ, nhập viện).

Can thiệp

(Cấp độ C) Ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp không có triệu chứng rõ rệt, không cần phải can thiệp y tế tại khoa cấp cứu (ED).

(Cấp độ C) Trong các quần thể bệnh nhân được chọn (ví dụ, theo dõi kém), các bác sĩ cấp cứu có thể điều trị huyết áp tăng rõ rệt ở khoa cấp cứu (ED) và / hoặc bắt đầu trị liệu để kiểm soát lâu dài.

(Cấp độ C) Bệnh nhân có huyết áp tăng không có triệu chứng rõ rệt nên được chuyển đến theo dõi ngoại trú.