Bệnh huyết khối tĩnh mạch cấp tính: hướng dẫn từ cấp cứu Hoa Kỳ

2020-01-03 01:30 PM
Huyết khối tĩnh mạch, đề cập đến một cục máu đông, bắt đầu trong tĩnh mạch, là chẩn đoán mạch máu hàng đầu thứ ba sau đau tim, và đột quỵ

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Phân cấp rủi ro

(Cấp độ B) Đối với những bệnh nhân có nguy cơ thấp mắc bệnh tắc mạch phổi cấp tính (PE), hãy sử dụng Tiêu chí loại trừ tắc mạch phổi (PERC) để loại trừ chẩn đoán mà không cần xét nghiệm chẩn đoán thêm.

(Cấp độ B) Ở những bệnh nhân trên 50 tuổi được coi là nguy cơ thấp hoặc trung bình đối với thuyên tắc phổi cấp tính (PE), các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng kết quả D-dimer điều chỉnh theo tuổi âm tính để loại trừ chẩn đoán thuyên tắc phổi. Đối với các xét nghiệm D-dimer có độ nhạy cao bằng cách sử dụng các đơn vị tương đương fibrin (FEU), sử dụng mức cắt tuổi × 10 g / L; đối với các thử nghiệm D-dimer có độ nhạy cao bằng cách sử dụng các đơn vị D-dimer (DDU), hãy sử dụng mức giới hạn × 5 g / L.

(Cấp độ C) Những bệnh nhân bị tắc mạch phổi cấp tính (PE) có nguy cơ thấp cho kết quả bất lợi được xác định theo Chỉ số mức độ nghiêm trọng của tắc mạch phổi (PESI), PESI đơn giản (sPESI) hoặc tiêu chí Hestia có thể được xuất viện an toàn khỏi khoa cấp cứu (ED) với chống đông máu, có theo dõi ngoại trú chặt chẽ.

Can thiệp

(Cấp độ C) Do thiếu bằng chứng, quyết định điều trị chống đông máu cho bệnh nhân thuyên tắc phổi (PE) mà không có huyết khối tĩnh mạch sâu liên quan (DVT) nên được hướng dẫn bởi hồ sơ rủi ro và sở thích của từng bệnh nhân. [Khuyến nghị đồng thuận].

(Cấp độ B) Ở những bệnh nhân chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính (DVT), thuốc chống đông máu không đối kháng vitamin K (NOAC) có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả thay thế cho thuốc đối kháng hHCin (LMWH) / vitamin K trọng lượng phân tử thấp ).

(Cấp độ C) Bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính (DVT) có thể được điều trị an toàn bằng thuốc chống đông máu không đối kháng vitamin K (NOAC) và xuất viện trực tiếp từ khoa cấp cứu (ED).