Lịch vắc xin cho trẻ em

2011-12-16 10:29 PM

Vắc xin cúm theo mùa hàng năm, tốt nhất trong mùa thu, cũng được đề nghị bắt đầu từ độ tuổi 6 tháng. Lần đầu tiên đi chủng ngừa cho bệnh cúm.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Sử dụng danh sách dưới đây để tìm ra vắc-xin mà con em của bạn nên có.

Sơ sinh                     

Ngừa viêm gan B.

Liều đầu tiên thường lúc mới sinh. Một liều thứ hai được đưa ra ít nhất một tháng sau liều đầu tiên.

2 tháng tuổi

Ngừa Rotavirus.

Bạch hầu, uốn ván và vắc-xin ho gà.

Haemophilus influenzae type b.

Phế cầu khuẩn liên hợp.

Vắc xin bất hoạt poliovirus (IPV).

Một loạt các chủng ngừa thường bắt đầu. Kết hợp vắc-xin được đề nghị để giảm số lượng các mũi chích ngừa.

4 tháng tuổi

Ngừa Rotavirus

Bạch hầu, uốn ván và vắc-xin ho gà.

Haemophilus influenzae type b.

Phế cầu khuẩn liên hợp.

Vắc xin bất hoạt poliovirus (IPV).

Ở tuổi 4 tháng, liều tiếp theo cho những vắc xin đã nhận được 2 tháng tuổi thường được dùng.

6 tháng tuổi

Ngừa viêm gan B

Ngừa Rotavirus

Bạch hầu, uốn ván và vắc-xin ho gà.

Haemophilus influenzae type b.

Phế cầu khuẩn liên hợp.

Vắc xin bất hoạt poliovirus (IPV).

Ở tuổi 6 tháng, một vòng các loại vắc-xin được tại 2 tháng và 4 tháng thường được dùng.

Vắc-xin cúm theo mùa hàng năm, tốt nhất trong mùa thu, cũng được đề nghị bắt đầu từ độ tuổi 6 tháng. Lần đầu tiên đi chủng ngừa cho bệnh cúm, người đó sẽ cần hai liều thuốc chủng cách nhau một tháng. Trong những năm sau hoặc nếu con của bạn có vắc-xin cúm đầu tiên ở tuổi 9 hoặc lớn hơn - chỉ có một liều thuốc chủng ngừa là cần thiết.

Hãy hỏi bác sĩ về một vắc-xin H1N1 hàng năm.

12 tháng tuổi

Haemophilus influenzae type b (Hib).

Phế cầu khuẩn liên hợp (PCV).

Bệnh sởi - quai bị - rubella (MMR).

Thủy đậu.

Ngừa viêm gan A.

Các liều cuối cùng của cả hai loại vắc-xin Hib và PCV và liều đầu tiên của vắc-xin MMR và Thủy đậu thường được đưa ra giữa độ tuổi 12 tháng và 15 tháng. Ngoài ra, hai liều vắc-xin viêm gan A - cách nhau ít nhất sáu tháng - thường được đưa ra giữa độ tuổi 12 tháng và 23 tháng.

15 tháng tuổi

Bạch hầu, uốn ván và vắc-xin ho gà (DTaP).

Liều thứ tư của DTaP thường giữa độ tuổi 15 tháng và 18 tháng. Trong một số trường hợp, liều thứ tư có thể được đưa ra sớm nhất là vào độ tuổi 12 tháng - miễn là nó được sáu tháng kể từ liều cuối cùng.

2 tuổi

Ngừa phế cầu khuẩn liên hợp (PCV).

Ngừa viêm gan A.

Meningococcal conjugate vaccine (MCV4).

Giữa các độ tuổi từ 2 và 6, trẻ em trong các nhóm nguy cơ cao có thể cần một liều vắc xin bổ sung liên hợp phế cầu khuẩn hoặc viêm gan A. Trẻ em trong các nhóm nguy cơ cao cũng có thể cần một liều vắc-xin liên hợp viêm màng não, có thể theo sau là một liều thứ hai ba năm sau đó. Hãy hỏi bác sĩ nếu con của bạn cần những loại vắc-xin này.

Hãy nhớ rằng, một thuốc chủng ngừa cúm theo mùa hàng năm nên bắt đầu từ độ tuổi 6 tháng. Đối với trẻ em khỏe mạnh 2 tuổi trở lên và tuổi thanh thiếu niên, thuốc chủng ngừa có thể được cho như là một dạng xịt mũi. Hãy hỏi bác sĩ về một vắc-xin H1N1 hàng năm.

4 tuổi

Bạch hầu, uốn ván và vắc-xin ho gà (DTaP).

Poliovirus vắc xin bất hoạt (IPV).

Bệnh sởi - quai bị - rubella (MMR).

Thủy đậu.

Các liều cuối cùng của DTaP, IPV, MMR và vắc-xin thủy đậu thường được đưa ra trước khi một đứa trẻ bắt đầu đi mẫu giáo.

7 tuổi

Meningococcal conjugate vaccine (MCV4)

Ngừa phế cầu polysaccharide (PPSV).

Ngừa viêm gan A.

Giữa các độ tuổi 7 và 10, trẻ em trong các nhóm nguy cơ cao có thể cần một liều vắc-xin liên hợp viêm màng não, có thể theo sau là một liều thứ hai năm năm sau đó. Giữa các độ tuổi 7 và 18, trẻ em trong các nhóm nguy cơ cao có thể cần một liều thuốc chủng ngừa phế cầu khuẩn và có thể là hai liều thuốc chủng ngừa viêm gan A. Hãy hỏi bác sĩ nếu con của bạn cần những loại vắc-xin này.

Hãy nhớ rằng, một thuốc chủng ngừa cúm theo mùa hàng năm là gợi ý qua tuổi 18. Con bạn có thể cần một hoặc hai liều thuốc chủng ngừa, tùy thuộc vào tuổi tác của mình và cho dù người đó đã nhận được thuốc chủng ngừa cúm trước đây. Hãy hỏi bác sĩ về một vắc-xin H1N1 hàng năm.

11 tuổi

Uốn ván, bạch hầu và vắc-xin ho gà (Tdap).

Meningococcal conjugate vaccine (MCV4).

Human papillomavirus vắc-xin (HPV).

Ở tuổi 11 hoặc 12, trẻ em hoàn thành thời thơ ấu, loạt DTaP thường được đưa ra. Ngoài ra, một liều duy nhất của vắc-xin liên hợp viêm màng não được khuyến khích cho trẻ em ở độ tuổi 11 hoặc 12 hoặc cho bất kỳ lứa tuổi thanh thiếu niên 13 - 18 người chưa được chủng ngừa.

Đối với trẻ em gái, thuốc chủng ngừa HPV được khuyến khích vào tuổi 11 hoặc 12 để bảo vệ khỏi các vi rút gây mụn cóc sinh dục và ung thư cổ tử cung. Đưa ra một loạt ba mũi tiêm trong khoảng thời gian sáu tháng. Đối với bé trai, một loạt ba liều vắc-xin HPV có thể được đưa ra giữa các lứa tuổi 9 và 18 để giúp ngăn ngừa mụn cóc sinh dục.