Điện tâm đồ trong nhồi máu phổi

2020-12-20 02:11 PM

Những bất thường đặc hiệu gợi ý nhồi máu phổi bao gồm trục lệch phải mới xuất hiện, dạng R ở V1, sóng T đảo ngược ở V1=V3 hoặc block nhánh phải.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong hầu hết các trường hợp nhồi máu phổi, điện tâm đồ bình thường hoặc chỉ cho thấy nhịp nhanh xoang.

Những bất thường đặc hiệu gợi ý nhồi máu phổi bao gồm trục lệch phải mới xuất hiện, dạng R ở V1, sóng T đảo ngược ở V1=V3 hoặc block nhánh phải. Dấu hiệu điện tâm đồ kinh điển là S sâu, có vết luyến ở I với sóng Q sâu và sóng T đảo ngược ở III (‘S1Q3T3’) hiếm gặp

Sóng T đảo ngược ở các chuyển đạo vùng trước do căng giãn tim phải cấp

Hình. Sóng T đảo ngược ở các chuyển đạo vùng trước do căng giãn tim phải cấp

Block nhánh phải

Hình. Block nhánh phải