Đau đầu: chọc dịch não tủy và phân tích dịch não tủy đánh giá

2020-12-27 02:19 PM

Viêm màng nào do vi khuẩn sớm có thể nhầm lẫn với viêm màng não do virus bởi tăng bạch cầu lympho là chủ yếu trong dịch não tủy. Nếu có bất kỳ khả năng nào của viêm màng não do vi khuẩn, điều trị kháng sinh trong lúc đợi xét nghiệm bổ sung.

Chống chỉ định chọc dịch não tủy

Nhiễm trùng da ở vị tri chọc kim.

Bằng chứng trên hình ảnh có tăng áp lực nội sọ.

Bằng chứng lâm sàng của tăng áp lực nội sọ: giảm điểm glasgow, dấu thần kinh khu trú, phù gai thị, co giật mới xuất hiện.

Bệnh lý đông máu hoặc tiểu cầu < 50 x 10 mũ 9/L.

Kích động hoặc bồn chồn.

Phân tích dịch não tủy

Phân tích kết quả dịch não tủy thông thường gồm:

Áp lực mở (tư thế nằm ngữa).

Protein.

Glucose (luôn so sánh với glucose máu).

Đếm tế bào.

Xét nghiệm bổ sung như cấy, PCR, điện di protein có thể được yêu cầu trong một số trương hợp.

Những chỉ điểm cần quan tâm

Viêm màng nào do vi khuẩn sớm có thể nhầm lẫn với viêm màng não do virus bởi tăng bạch cầu lympho là chủ yếu trong dịch não tủy. Nếu có bất kỳ khả năng nào của viêm màng não do vi khuẩn, điều trị kháng sinh trong lúc đợi xét nghiệm bổ sung như cấy máu/ dịch não.

Nếu có tăng bạch cầu lympho, gửi dịch não tủy để PCR định danh virus gồm herpes và entrovirus.

Viêm màng não do lao thường không đau - xem xét nó nếu bệnh nhân có suy giảm miễn dịch hoặc từ vùng dịch tể lao, đặc biệt nếu kết quả dịch não tủy gợi ý. Nếu nghi ngờ, gửi dịch não tủy để PCR hoặc cấy tìm trực khuẩn kháng acid và mycobacteria.

Những rối loạn không do nhiễm trùng gây tăng lympho như lupus và yiêm màng não ác tính. Kiểm tra tự kháng thể và thảo luận với khoa thấp học nêu có bất kỳ biểu hiện gợi ý nào.

Những trường hợp khó có thể gây ra tổn thương lúc chọc đưa hồng cầu vào dịch não tủy. Điều này có thể làm phức tạp thêm việc giải thích kết quả đếm tế bào. Một nguyên tắc là cứ 1 bạch cầu có 1000 hồng cầu là bình thường. Tuy nhiên nếu kết quả dịch não tủy không rõ ràng, cần khai thác bệnh sử lâm sàng để đưa vào phân tích.