Bệnh nhân hen phế quản cấp: những đánh giá bổ sung khi thăm khám

2020-12-24 09:24 AM

Đặc điểm cần quan tâm, ví dụ hen gần tử vong trước đó, kém dung nạp điều trị. Nếu như những đặc điểm nặng vẫn tiếp tục, theo dõi ở môi trường chăm sóc tích cực với đánh giá lặp lại với các chỉ số SpO2, PEFR.

Đánh giá mức độ nặng và sự cần thiết phải nhập viện

Đánh giá độ nặng ở bất kỳ bệnh nhân nào mà nghĩ đến hen phế quản cấp; tiến hành khí máu nếu như có những đặc điểm đe dọa tính mạng hoặc SpO2 <92%.

Nhập viện nếu như có:

Có bất kỳ đặc điểm đe dọa tính mạng nào.

Đặc điểm nghiêm trọng của bệnh dai dẳng sau điều trị ban đầu.

Lưu lượng đỉnh thở ra (PEFR) < 75% hoặc triệu chứng vẫn còn tiến triển sau 1 giờ điều trị.

Đặc điểm cần quan tâm khác, ví dụ hen gần tử vong trước đó, kém dung nạp điều trị.

Nếu như những đặc điểm nặng vẫn tiếp tục, theo dõi ở môi trường chăm sóc tích cực với đánh giá lặp lại với các chỉ số SpO2, PEFR, tần số thở, nhịp tim và hoạt động hô hấp ± khí máu. Chuyển ngay đến đơn vị chăm sóc tích cực nếu như PaCO2 > 6 kPa hoặc đang tăng lên, hoặc có sự giảm oxy máu nặng, suy kiệt hô hấp hoặc giảm điểm glasgow.

Tìm kiếm yếu tố khởi phát có thể điều trị được

Tìm bằng chứng của nhiễm trùng, ví dụ sốt, đờm mủ, tăng bạch cầu, dấu hiệu đông đặc trên XQ ngực/thăm khám thực thể và hình ảnh thâm nhiễm thùy trên phổi, gợi ý nhiễm aspergillus phế quản phổi dị ứng. Nuôi cấy đờm nếu như có đờm mủ và cấy máu nếu nhiệt độ > 38°C. Xem xét lại XQ ngực để loại trừ tràn khí màng phổi.

Đánh giá kiểm soát ngưỡng cơ bản

Thiết lập:

Tần suất và mức độ nặng của đợt cấp.

Triệu chứng cơ bản giữa các đợt cấp.

PEFR tốt nhất.

Sự đáp ứng, kĩ thuật và liệu trình khí dung hiện tại.

Tần suất sử dụng khí dung thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn (PNR).

Tần suất sử dụng steroids uống.

Tình trạng hút thuốc lá hiện tại.

Tìm kiếm các yếu tố khởi phát có thể tránh được, ví dụ phấn hoa, thú nuôi, không khí lạnh, gắng sức, thuốc lá, yếu tố nghề nghiệp, thuốc chẹn beta, NSAIDs.

Bài mới nhất