Thăm khám lâm sàng vùng bìu: những điểm cần chú ý

2021-01-29 05:09 PM

Ở những bệnh nhân có khối sưng viêm/đau hoặc đau vùng bìu cấp tính thì hay kiểm tra phản xạ da bìu, bình thường tinh hoàn bên phía đó sẽ được cơ bìu nâng lên.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Được sự đồng ý bệnh nhân và có nhân viên y tế nữ khám cùng.

Bệnh nhân ở tư thế đứng, sau đó nằm ngửa, nhìn đỏ da, sưng và vị trí của tinh hoàn ơ vùng bìu.

Đeo găng tay, sờ nắn mỗi bên tinh hoàn giữa ngón cái và ngón trỏ; xác định thừng tinh và mào tinh; đánh giá bất kì sưng đau hoặc thay đổi bất thường nào khác.

Dùng các ngón tay của bạn để kiểm tra xem có thể chạm được phía trên vùng sưng đó không; Nếu có, chúng xuất phát từ bên trong bìu.

Đánh giá sự xuất phát khối sưng vùng bìu

Hình. Đánh giá sự xuất phát khối sưng vùng bìu

Hình trái: Các ngón tay có thể chạm phía trên khối sưng; Hình phải: Các ngón tay không thể chạm phía trên được.

Nếu không thể thể chạm được phía trên vùng sưng hãy bảo bệnh nhân rặn hoặc ho và cố để làm thao tác 'massage' nhẹ nhàng đẩy chúng trở lại bụng thử.

Xác định khối sưng có thấu quang hay không bằng cách chiếu đèn qua nó.

Ở những bệnh nhân có khối sưng viêm/đau hoặc đau vùng bìu cấp tính thì hay kiểm tra phản xạ da bìu. Bệnh nhân ở tư thế dạng đùi và xoay ngoài, vạch vào mặt giữa trên của đùi - bình thường tinh hoàn bên phía đó sẽ được cơ bìu nâng lên (cơ bìu co lại).