Thăm khám lâm sàng vùng bìu: những điểm cần chú ý

2021-01-29 05:09 PM

Ở những bệnh nhân có khối sưng viêm/đau hoặc đau vùng bìu cấp tính thì hay kiểm tra phản xạ da bìu, bình thường tinh hoàn bên phía đó sẽ được cơ bìu nâng lên.

Được sự đồng ý bệnh nhân và có nhân viên y tế nữ khám cùng.

Bệnh nhân ở tư thế đứng, sau đó nằm ngửa, nhìn đỏ da, sưng và vị trí của tinh hoàn ơ vùng bìu.

Đeo găng tay, sờ nắn mỗi bên tinh hoàn giữa ngón cái và ngón trỏ; xác định thừng tinh và mào tinh; đánh giá bất kì sưng đau hoặc thay đổi bất thường nào khác.

Dùng các ngón tay của bạn để kiểm tra xem có thể chạm được phía trên vùng sưng đó không; Nếu có, chúng xuất phát từ bên trong bìu.

Đánh giá sự xuất phát khối sưng vùng bìu

Hình. Đánh giá sự xuất phát khối sưng vùng bìu

Hình trái: Các ngón tay có thể chạm phía trên khối sưng; Hình phải: Các ngón tay không thể chạm phía trên được.

Nếu không thể thể chạm được phía trên vùng sưng hãy bảo bệnh nhân rặn hoặc ho và cố để làm thao tác 'massage' nhẹ nhàng đẩy chúng trở lại bụng thử.

Xác định khối sưng có thấu quang hay không bằng cách chiếu đèn qua nó.

Ở những bệnh nhân có khối sưng viêm/đau hoặc đau vùng bìu cấp tính thì hay kiểm tra phản xạ da bìu. Bệnh nhân ở tư thế dạng đùi và xoay ngoài, vạch vào mặt giữa trên của đùi - bình thường tinh hoàn bên phía đó sẽ được cơ bìu nâng lên (cơ bìu co lại).

Bài mới nhất

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp hệ viền (Limbic)

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp trán trước

Giải phẫu chức năng của khu liên hợp vỏ não

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA