Kiểu thở ức chế (apneusis): tại sao và cơ chế hình thành

2020-06-01 11:27 PM

Thở ức chế được cho là do các neuron ở cầu não dưới, không bị ức chế làm cho sự thở vào dễ dàng hơn. Kiểu thở này gặp ở bệnh nhân có tổn thương cầu não trên sau khi cắt dây phế vị 2 bên.

Thở ức chế ( tiếng Hi lạp có nghĩa là “không thở”) được đặc trưng bởi thì thở vào sâu kéo dài, thở nhanh gián đoạn, thì thở ra không hết, do sự đàn hồi của phổi.

Nguyên nhân

Tổn thương thân não.

Cơ chế

Cơ chế của thở ức chế vẫn chưa rõ ràng nhưng có vẻ liên quan đến thân não và cụ thể là rối loạn chức năng cầu não.

Thở ức chế được cho là do các neuron ở cầu não dưới, không bị ức chế làm cho sự thở vào dễ dàng hơn. Kiểu thở này gặp ở bệnh nhân có tổn thương cầu não trên sau khi cắt dây phế vị 2 bên. Tuy nhiên, nhiều bài báo gần đây chỉ ra rằng thở ức chế có thể gặp ở bệnh nhân với tổn thương cầu não giữa, sau cắt bỏ nhóm nhân lưng của những neuron hô hấp và ở chứng loạn sản sụn ảnh hưởng đến vùng tủy xa và cột sống cổ trên, cũng như là bệnh nhân có dây phế vị bình thường.

Ý nghĩa

Với sự đa dạng các tình huống có thể xuất hiện thở ức chế và cơ chế của nó vẫn chưa rõ ràng, dấu hiệu này không đáng tin cậy khi dùng để định vị một tổn thương, trừ việc cho thấy rằng có thể có rối loạn chức năng thân não. Đây là một dấu hiệu hiếm, có rất ít bằng chứng hỗ trợ giá trị của nó.