Nghiệm pháp kiểm tra cơ trên gai: tại sao và cơ chế hình thành

5/21/2020 3:28:00 PM

Cơ trên gai giúp dạng vai cùng với cơ delta. Teo cơ làm cơ yếu và không duy trì được mở khớp vai một góc 90°. Tương tự, rách hoặc viêm gân cơ trên gai cúng gây đau khi chống lại lực đối kháng (nghiệm pháp dương tính).

Bệnh nhân đứng thẳng, cánh tay để 90° vuông góc với thân, người khám đứng đối diện bệnh nhân, giống như họ đang nhảy điệu vanxơ

Bệnh nhân xoay cánh tay sao cho ngón cái hướng xuống dưới như đang đổ cốc nước xuống đất. Người khám đẩy cánh tay xuống trong khi bệnh nhân cố gắng chống cự lại.

Nghiệm pháp dương tính khi bệnh nhân thấy đau hoặc không thể giữ cánh tay chống đỡ được với lực đối kháng.

Hình. Kiểm tra cơ trên gai

Kiểm tra cơ trên gai

Nguyên nhân

Rách gân cơ trên gai.

Yếu cơ trên gai.

Viêm gân trên gai.

Cơ chế

Cơ trên gai giúp dạng vai cùng với cơ delta. Teo cơ làm cơ yếu và không duy trì được mở khớp vai một góc 90°. Tương tự, rách hoặc viêm gân cơ trên gai cúng gây đau khi chống lại lực đối kháng (nghiệm pháp dương tính).

Ý nghĩa

Một nghiệm pháp hữu ích để kiểm tra chức năng của cơ trên gai. Tổng kết cac nghiên cữu tìm thấy.

Nghiệm pháp gây đau có độ nhậy là 63–85% và độ đặc hiệu là 52–55% cho rách gân cơ trên gai và PLR la 2.0.

Yếu cơ trên gai có độ nhậy là 41–84% độ đặc hiệu 58–70% cho rách cơ trên gai.