Tiếng thở phế quản: tại sao và cơ chế hình thành

6/2/2020 9:40:00 PM

Bình thường, tiếng thở phế quản không nghe thấy ở trường phổi vì thành ngực làm yếu đi những âm có tần số cao. Nếu có đông đặc, những âm tần số cao này có thể truyền qua được rõ ràng.

Tiếng thở to, thô ráp, tần số cao, bình thường nghe thấy ở cây khí phế quản, nhưng là bất thường nếu nghe thấy ở nhu mô phổi.

Nguyên nhân

Bình thường khi nghe ở khí quản.

Viêm phổi-nghe ở vùng đông đặc.

Tràn dịch màng phổi-nghe ở vùng có tràn dịch.

Cạnh vùng tràn dịch màng tim rộng.

Xẹp phổi.

Tràn khí màng phổi áp lực.

Cơ chế

Bình thường, tiếng thở phế quản không nghe thấy ở trường phổi vì thành ngực làm yếu đi những âm có tần số cao. Nếu có đông đặc, những âm tần số cao này có thể truyền qua được rõ ràng.

Ý nghĩa

Ở bệnh nhân có ho, sốt thì tiếng thở phế quản gợi ý đến viêm phổi (LR 3.3) và là một dấu hiệu có giá trị.