Gõ đục khi thăm khám: nguyên nhân và cơ chế hình thành

6/3/2020 2:50:00 PM

Dịch màng phổi làm giảm sự cộng hưởng âm thanh trong phế trường, cung cấp nên đặc tính “cứng như đá” trong gõ đục.

Khi gõ lên thành ngực và phế trường, nghe được âm thanh ngắn, đục với tần số cao.

Nguyên nhân

Tràn dịch màng phổi.

Viêm phổi.

Cơ chế

Dịch màng phổi làm giảm sự cộng hưởng âm thanh trong phế trường, cung cấp nên đặc tính “cứng như đá” trong gõ đục.

Ý nghĩa

Đây là một bằng chứng tốt (khi gõ so sánh phế trường phổi phải tới phổi trái) trong việc dự đoán tràn dịch màng phổi (PLR 18.6, NLR 0.04).