Nghiệm pháp Yergason: tại sao và cơ chế hình thành

5/22/2020 11:41:00 PM

Đầu dài cơ nhị đầu làm ngửa cánh tay. Vì vậy khi cơ và gân bị căng hoặc viêm hay tổn thương khi chống lại sự ngửa cánh tay có thể gây đau.

Bệnh nhân gấp khuỷu tay, lòng bàn tay hướng lên trên, người khám đứng đội diện bệnh nhân. Bệnh nhân giữ cẳng tay chống lại lực đối kháng của người khám.

Hình. Nghiệm pháp Yergason

Nghiệm pháp Yergason

Nguyên nhân

Tổn thương viêm cơ nhị đầu.

Viêm gân cơ dưới đòn.

Rách cơ dưới đòn.

Cơ chế

Đầu dài cơ nhị đầu làm ngửa cánh tay. Vì vậy khi cơ và gân bị căng hoặc viêm hay tổn thương khi chống lại sự ngửa cánh tay có thể gây đau.

Đầu dài của cơ nhị đầu đi trong rãnh gian củ (giữa củ lớn và củ nhỏ đầu xương cánh tay) và bám vào củ trên ổ chảo. Một cấu trúc giữa cho đầu dài cơ nhị đầu trong rãnh gian củ là mạch ngang - phần mở rộng của cơ dưới đòn, chúng đi lên trên dầu dài cơ nhị đầu và bám vào hai củ. Nếu các mạc này bị đứt, gân nhị đầu có thể trượt và chuyển động trên phần mở rộng của cơ dưới đòn làm tổn thương nó, kích thích phản ứng viêm tại chỗ.

Tổn thương gân cơ dưới đòn có thể làm nghiệm pháp Yergason dương tính. Chấn thương gân cơ dưới đòn làm bao hoạt dịch bên dưới và đầu dài cơ nhị đầu phải chịu một lực tương tự gây tôn thương và khởi động phản ứng viêm.

Hình. Dấu hiệu yergason

Dấu hiệu yergason

Trên là cơ dưới đòn, đầu dài cơ nhị đầu và rãnh gian củ. A: cấu trúc nguyên vẹn giải phẫu ình thường; B: Rách một phần gân cơ dưới đòn, các sợi bám vào củ nhỏ xương cánh tay, đầu dài gân cơ nhị đầu trượt lên trên củ nhỏ xương cánh tay vào cơ dưới vai. C: Rách hoàn toàn gân cơ dưới đòn bám vào củ nhỏ xương cánh tay, dầu dài cơ nhị đầu trượt lên trên xương dưới vai.

Ý nghĩa

Nghiệm pháp Yergason được sủ dụng để chuẩn đoán viêm gân cơ nhị đầu, tổn thương gân dưới đòn viền ổ chảo, và có một vài bằng chứng nó có giá trị đáng kể.

Trong việc phát hiện chấn thướng cơ nhị đầu một nghiên cứu trên người chỉ ra rằng nghiệm pháp yergason là phương pháp kiểm tra hơi kém với độ nhậy 41% và độ đặc hiệu là 79%, NLR là 0.74 và PLR là 1.86. PPV là 0.48 và NPV ;à 0.74.

Một nghiên cứu cho thấy với tổn thương viền trên ổ chảo cho độ nhậy chỉ có 32% và độ đặc hiệu là 75%, Và tỉ lệ tổn thương thấp khi so sánh với nội soi khớp.

Phát hiện viêm gân dưới vai có độ nhậy chỉ 37% và độ đặc hiệu là 87%, PLR là 2.8 và NLR là 0.7.