Nhịp đập mỏm tim: bình thường và lệch chỗ

7/14/2020 11:38:00 AM

Bình thường mỏm tim sờ được ở khoang liên sườn V đường giữa đòn trái. Mỏm tim lệch chỗ thường gợi ý rằng xung động sờ được lệch về cạnh bên hay lệch xa hơn đường giữa đòn.

Mô tả

Nhịp đập mỏm tim được cảm nhận ở khoang liên sườn V đường giữa đòn trái trên một diện đập khoảng 2–3 cm2.

Mỏm tim đập bình thường được mô tả là một nhát bóp ngắn ở đầu thì tâm thu và biến mất trước khi tiếng T2 được nghe.

Nó xảy ra đồng thời với sự co cơ đẳng tích.

Bình thường mỏm tim sờ được ở khoang liên sườn V đường giữa đòn trái. Mỏm tim lệch chỗ thường gợi ý rằng xung động sờ được lệch về cạnh bên hay lệch xa hơn đường giữa đòn.

Nguyên nhân

Những nguyên nhân làm tăng áp lực và thể tích dưới đây.

Thường gặp

Lớn thất trái do bất kỳ nguyên nhân gì-mỏm tim lệch xuống dưới và sang bên.

Dãn thất phải do bất kỳ nguyên nhân gì - mỏm tim lệch sang bên.

Các bệnh cơ tim và tim giãn nở.

Suy tim sung huyết.

Bệnh van tim.

Ít gặp

Đảo ngược phủ tạng/ tim nằm bên phải.

Cơ chế

Lệch mỏm tim có liên quan đến sự thay đổi kích thước thực thể của tim, dù là do phì đại cơ (vd. hẹp động mạch chủ và dày thất trái) hoặc giãn tim (vd. bệnh cơ tim giãn nở). Lớn hoặc giãn buồng tim, làm mỏm tim lệch sang bên hay xuống dưới.

Ý nghĩa

Là một dấu hiệu có giá trị nếu phát hiện được.

Một khảo sát cho rằng PLR của rối loạn chức năng tâm thu thất trái là 16.0 (8.2-30.9). Tuy nhiên, dấu hiệu này có thể được phát hiện không thường xuyên nên việc không có nó không được loại trừ rối loạn chức năng tâm thu.