Âm thổi liên tục: âm thổi còn ống động mạch

2021-01-25 08:03 PM

Ở bệnh nhân tồn tại ống động mạch, có sự tồn tại sự liên kết bền vững giữa động mạch chủ và động mạch phổi, máu lưu thông từ vùng có áp lực cao ở động mạch chủ và vùng có áp lực thấp ở động mạch phổi, tạo nên nửa đầu tiên của âm thổi.

Mô tả

Âm thổi nghe như tiếng máy, liên tục tồn tại xuyên suốt kì tâm thu và tâm trương, nghe rõ ở phần trên ở ngực trái.

Thời gian và hình dạng của âm thổi còn ống động mạch

Hình. Thời gian và hình dạng của âm thổi còn ống động mạch

Nguyên nhân

Còn ống động mạch.

Cơ chế

Để tồn tại âm thổi, cần phải có sự chênh lệch áp suất giữa các cấu trúc trong kì tâm thu và tâm trương.

Ở bệnh nhân tồn tại ống động mạch, có sự tồn tại sự liên kết bền vững giữa động mạch chủ và động mạch phổi, máu lưu thông từ vùng có áp lực cao ở động mạch chủ và vùng có áp lực thấp ở động mạch phổi, tạo nên nửa đầu tiên của âm thổi. Trong kì tâm trương áp suất ở động mạch chủ vẫn cao hơn so với động mạch phổi do đó máu vẫn tiếp tục lưu thông qua ống động mạch – tạo nên nửa sau của âm thổi.