Mức cảm giác: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-05 03:48 PM

Việc xác định mức cảm giác có ý nghĩa khu trú vị trí các tổn thương tủy sống. Tổn thương tủy sống khiến khiếm khuyết cảm giác xảy ra ở ngang mức, và dưới mức tổn thương.

Mô tả

Mức cảm giác là khoang tủy mà bị mất cảm giác đột ngột.

Nguyên nhân

Phổ biến

Tổn thương tủy sống.

Tổn thương khối (ví dụ. khối u, abscess, dị dạng mạch não - AVM).

Bệnh đa xơ cứng.

Ít phổ biến

Viêm tủy cắt ngang.

Hội chứng tủy trước.

Abscess ngoài màng cứng.

Khoanh da cảm giác

Hình. Khoanh da cảm giác

Cơ chế

Tổn thương tủy sống khiến khiếm khuyết cảm giác xảy ra ở ngang mức, và dưới mức tổn thương. Con đường cảm giác ở trên tổn thương không bị ảnh hưởng dẫn đến, cảm giác vẫn được duy trì nguyên vẹn ở các tầng tủy sống phía trên tổn thương.

Ý nghĩa

Việc xác định mức cảm giác có ý nghĩa khu trú vị trí các tổn thương tủy sống.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt