Mức cảm giác: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-05 03:48 PM

Việc xác định mức cảm giác có ý nghĩa khu trú vị trí các tổn thương tủy sống. Tổn thương tủy sống khiến khiếm khuyết cảm giác xảy ra ở ngang mức, và dưới mức tổn thương.

Mô tả

Mức cảm giác là khoang tủy mà bị mất cảm giác đột ngột.

Nguyên nhân

Phổ biến

Tổn thương tủy sống.

Tổn thương khối (ví dụ. khối u, abscess, dị dạng mạch não - AVM).

Bệnh đa xơ cứng.

Ít phổ biến

Viêm tủy cắt ngang.

Hội chứng tủy trước.

Abscess ngoài màng cứng.

Khoanh da cảm giác

Hình. Khoanh da cảm giác

Cơ chế

Tổn thương tủy sống khiến khiếm khuyết cảm giác xảy ra ở ngang mức, và dưới mức tổn thương. Con đường cảm giác ở trên tổn thương không bị ảnh hưởng dẫn đến, cảm giác vẫn được duy trì nguyên vẹn ở các tầng tủy sống phía trên tổn thương.

Ý nghĩa

Việc xác định mức cảm giác có ý nghĩa khu trú vị trí các tổn thương tủy sống.