Run do cường giáp: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-29 02:28 PM

Run được phát hiện lên đến 69–76% ở bệnh nhân có cường giáp với độ đặc hiệu là 94% và PLR là 11.4. Nếu xuất hiện ở bệnh nhân nghi ngờ cường giáp thì đây là một triệu chứng có giá trị.

Mô tả

Cơn run tần số cao, biên độ thấp thấy ở tay, mặt và đầu dẫn đến hạn chế khả năng vận động. Đó là một triệu chứng thường gặp và là một bất thường sinh lý.

Nguyên nhân

Cường giáp.

Cơ chế

Cơn run được cho là kết quả của việc tăng hoạt động của hệ giao cảm do dư thừa hormone tuyến giáp dẫn đến tăng độ nhạy cảm và hoạt động của beta-adrenergic.

Ý nghĩa

Run được phát hiện lên đến 69–76% ở bệnh nhân có cường giáp với độ đặc hiệu là 94% và PLR là 11.4. Nếu xuất hiện ở bệnh nhân nghi ngờ cường giáp thì đây là một triệu chứng có giá trị.