Điện tâm đồ trong bóc tách động mạch chủ

2020-12-20 02:13 PM

Điện tâm đồ có thể bình thường hoặc có những bất thường không đặc hiệu. nếu bóc tách đến lỗ động mạch vành có thể có thay đổi điện tâm đồ như nhồi máu cơ tim có ST chênh lên.

Điện tâm đồ có thể bình thường hoặc có những bất thường không đặc hiệu. nếu bóc tách đến lỗ động mạch vành có thể có thay đổi điện tâm đồ như nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (thường là vùng dưới).

Block nhánh phải

Hình. Block nhánh phải

Nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới với ST chênh lên

Hình. Nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới với ST chênh lên