Điện tâm đồ trong viêm màng ngoài tim cấp

2020-12-20 02:09 PM

Không giống như nhồi máu cơ tim với ST chênh lên, ST chênh lên điển hình kéo dài trong vài ngày. Sóng T cao cùng với thay đổi ST, sau đó đảo ngược.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Viêm màng ngoài tim cấp đặc trưng bởi ST chênh lên lõm (dốc lên) lan tỏa ở hầu hết các chuyển đạo, với ST chênh xuống ở aVR. Kèm theo PR chênh xuống (với PR chênh lên ở aVR) rất gợi ý. Không giống như nhồi máu cơ tim với ST chênh lên, ST chênh lên điển hình kéo dài trong vài ngày. Sóng T cao cùng với thay đổi ST, sau đó đảo ngược.

Viêm màng ngoài tim cấp

Hình. Viêm màng ngoài tim cấp