Điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim có ST chênh lên

2020-12-20 02:00 PM

ST chênh lên ở các chuyển đạo V2-V5 có thể là dấu hiệu bình thường của tái cực sớm lành tính (‘high take-off’) và, nếu không có điện tâm đồ trước đó có thể gây ra chẩn đoán nhầm.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thiếu máu cơ tim cấp xuyên thành gây ra ST chênh lên ở những chuyển đạo ‘nhìn vào’ vùng cơ tim bị ảnh hưởng:

Nhồi máu cơ tim vùng thành trước V2-V5.

Nhồi máu cơ tim vùng thành vùng bên, V5 V6, I và aVL.

Nhồi máu cơ tim vùng thành vùng dưới II, III và aVF.

Có thể có ST chênh xuống ở những chuyển đạo đối diện (‘thay đổi soi gương/thuận nghịch’). Nhồi máu cơ tim vùng thành vùng sau được ghi nhận nhờ hình ảnh soi gương của ST chênh xuống ở vùng trước và sóng R trội (sóng Q soi gương) ở V1

Những thay đổi điện tâm đồ khác diễn ra trong quá trình nhồi máu (hình 6.4): mất sóng R theo sau bởi sóng Q và sóng T đảo ngược (TWI).

Đoạn ST điển hình sẽ trở lại đường đẳng điện, ST chênh dai dẵng có thể chỉ ra sự phát triển của phình vách thất trái. Nhồi máu trước vách rộng có thể gây ra bock nhánh trái mới hơn là ST chênh lên.

ST chênh lên ở các chuyển đạo V2-V5 có thể là dấu hiệu bình thường của tái cực sớm lành tính (‘high take-off’) và, nếu không có điện tâm đồ trước đó có thể gây ra chẩn đoán nhầm. Với tái cực sớm lành tính, ST chênh lõm và thường liên quan với một dấu khuyết lõm ở phần cuối cùng của phức bộ QRS. Dấu hiệu này ổn định không có biến đôi soi gương. Biểu hiện điện tâm đồ gợi ý viêm màng ngoài tim hơn là nhồi máu cơ tim có ST chênh lên gồm: ST chênh lên lan tỏa (không tương ứng với vùng tưới máu của động mạch vành), PR chênh xuống, không có biến đổi soi gương, xuất hiện sóng Q hoặc mất sóng R; và sóng T đảo ngược chỉ bình thường khi đoạn ST về bình thường.

Nhồi máu cơ tim cấp vùng thành trước với ST chênh lên

Hình. Nhồi máu cơ tim cấp vùng thành trước với ST chênh lên

Nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới với ST chênh lên

Hình. Nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới với ST chênh lên

Nhồi máu cơ tim cấp vùng sau dưới với ST chênh lên

Hình. Nhồi máu cơ tim cấp vùng sau dưới với ST chênh lên

Nhồi máu cơ tim cấp vùng trước mỏm với ST chênh lên

Hình. Nhồi máu cơ tim cấp vùng trước mỏm với ST chênh lên

Block nhánh trái

Hình. Block nhánh trái