Thông khí nhân tạo hỗ trợ áp lực (PSV)

2012-06-20 10:24 AM

PSV cung cấp dòng khí thở vào sinh lý hơn cho bệnh nhân, giảm công hô hấp của bệnh nhân. Dòng khí thở vào kết thúc khi đạt mức khoảng 25% dòng đỉnh ban đầu.

Đại cương

Trong PSV bệnh nhân phải tự thở, mỗi khi bệnh nhân trigger được thì máy sẽ đưa vào phổi bệnh nhân một áp lực nhất định trong thời gian thay đổi tuỳ theo nhu cầu của bệnh nhân. Như vậy có hai điểm quan trọng để phân biệt với điều khiển áp lực là bệnh nhân tự thở và thời gian thở vào thay đổi. So với SIMV, PSV cung cấp dòng khí thở vào sinh lý hơn (thay đổi theo gắng sức, và cơ học phổi) cho bệnh nhân, giảm công hô hấp của bệnh nhân. Dòng khí thở vào kết thúc khi đạt mức khoảng 25% dòng đỉnh ban đầu hoặc mức 5 l/phút ở một số máy.

Đây là một kiểu thở đang được dùng nhiều trong cai thở máy.

Chỉ định

Tình trạng hô hấp đã cải thiện nhưng chưa  bỏ được thở máy.

Chống chỉ định

Mất sự chỉ huy hô hấp do tổn thương thần kinh trung ương.

Liệt cơ hô hấp chưa hồi phục.

Quá suy kiệt.

Các bước tiến hành

Kiểm tra các thông số thở máy hiện tại của bệnh nhân.

Xem lại các tiêu chuẩn của cai thở máy.

Đo áp lực đỉnh, cao nguyên khi bệnh nhân đang thở SIMV hoặc CMV.

Đặt thông số:

Chọn mode CPAP.

Nhấn mode PS.

Chọn áp lực hỗ trợ PS, bằng các cách sau*

PS = 1/2-1/3  Ppeak.

Hoặc PS = Ppeak – Pplateau.

Quan sát bệnh nhân, làm khí máu.

Nếu thở dưới 30 lần/phút, chức năng sống ổn định.

Tiếp tục giảm PS 3-5 cmH20 mỗi lần, sao cho tần số thở vẫn thấp hơn 30 lần/phút và các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

*Lưu ý: trong thực hành  một số thầy thuốc có thể chon PS ban đầu sao cho đạt được Vte vào khoảng 10-12 ml/kg, hoặc PS bằng Pplateau ở các bệnh nhân mà cơ hô hấp còn yếu nhiều. Thực ra đây là một cách dùng của PSV thay thế SIMV hoặc CMV trong tình huống bệnh nhân tương đối ổn định.

Biến chứng - thận trọng

Không đủ thông khí phút, giảm thông khí phế nang do bệnh nhân thở chậm hay ngừng thở, xẹp phổi.

Khắc phục:

Theo dõi sát bệnh nhân.

Không cho thở PSV với bệnh nhân không ổn định về điều khiển hô hấp, cơ học phổi.

Đặt "back up" mode.

Phối hợp SIMV với PSV.

Rò đường thở: gặp trong rò cuff NKQ, hoặc lỗ dò phổi màng phổi dẫn đến hiện tượng dòng "demand" liên tục. Thường các máy thở có cơ chế tự điều chỉnh cho hiện tượng này (thì thở vào sẽ tự kết thúc sau 3-5 giây).

Tăng áp lực trung bình đường thở, có thể gây giảm cung lượng tim, giảm huyết áp trên bệnh nhân có giảm thể tích tuần hoàn.