Khái niệm và nguyên lý làm việc của máy ghi điện não

2014-10-16 08:33 AM
Biên độ sóng điện não: là đại lượng được ước tính từ đỉnh dưới đến đỉnh trên của sóng, đơn vị là microvon. Để ghi được sóng nhỏ như vậy phải khuếch đại lên rất nhiều lần.

Nguyên lý  làm việc của máy ghi điện não

Các thiết bị dùng để thu nhận và ghi lại các sóng điện não được gọi là máy ghi điện não. Các máy ghi điện não được sản xuất dựa trên nguyên tắc phối hợp của nhiều chuyển đạo.  Là thiết bị điện tử mạnh với độ khuếch đại lớn, có nhiều khả năng trong việc chỉnh độ nhậy, và chọn dải tần số cho từng kênh, có nhiều tốc độ kéo giấy khác nhau, có thiết bị chống nhiễu đặc biệt, có thiết bị kích thích và đánh dấu kích thích.

Một số khái niệm cơ bản về điện não đồ

Tần số nhịp sóng điện não: là số lượng chu kỳ sóng /giây (Hz).  Chia làm các dải nhỏ khác nhau, gọi là các nhịp hoặc hoạt động điện. Trong EEG lâm sàng chủ yếu quan tâm dải tần 1 -50Hz , nếu tần số < 8Hz: nhịp chậm, nếu tần số > 13Hz là nhịp nhanh. Gồm các nhịp: alpha, beta, theta, delta.

Biên độ sóng điện não: là đại lượng được ước tính từ đỉnh dưới đến đỉnh trên của sóng, đơn vị là microvon. Để ghi được sóng nhỏ như vậy phải khuếch đại lên rất nhiều lần. Dựa vào giá trị biên độ của các sóng điện não ở những vùng khác nhau để đánh giá tính chất bình thường hay bệnh lý của các sóng này.

Chỉ số sóng điện não: là số lượng sóng(thực chất là thời gian xuất hiện) của nhịp đó trên EEG chia cho thời gian ghi, đc tính là %. Riêng nhịp alpha tính % thời gian xuất hiện sóng alpha ở vùng  chẩm trên bản ghi điện não 1m so với tổng số sóng có mặt ở vùng này.

Một số dạng sóng:

Sóng chậm đa hình: nhiều nhịp nhanh xen kẽ ở sườn lên, đỉnh sóng và sườn xuống của sóng tạo ra nhiều đỉnh trên 1 sóng.

Điện não đồ dẹt: có biên độ <  5mcV.

Đa nhịp: trên tất cả dạo trình các nhịp có tần số thấp nằm lộn xộn, biên độ gần giống nhau, không phân biệt được nhịp ưu thế.

Sóng nhanh mất đồng bộ: gồm các gai nhọn có biên độ thấp 2-5mcV.