Siêu âm tim ba chiều quét thể tích

2013-06-29 10:05 AM

Siêu âm Doppler năng lượng là một kỹ thuật mới nhạy cảm hơn siêu âm Doppler màu và có khả năng cung cấp thông tin chi tiết hơn về dòng máu, đặc biệt là ở những dòng máu nhỏ.

Siêu âm là một khảo sát y học không xâm lấn (không gây chảy máu) giúp cho các bác sĩ có thể chẩn đoán và điều trị bệnh. Siêu âm quy ước tạo ra những hình ảnh các lát cắt mỏng và phẳng của cơ thể. Những tiến bộ trong kỹ thuật siêu âm bao gồm siêu âm 3 chiều (siêu âm 3D) có khả năng tái tạo lại dữ liệu thu nhận được từ sóng âm thành hình ảnh 3 chiều. Siêu âm 4 chiều (siêu âm 4D) là siêu âm 3 chiều có ghi nhận sự chuyển động.

Siêu âm Doppler cũng có thể là một phần của quá trình khám siêu âm.

Siêu âm Doppler là một kỹ thuật siêu âm đặc biệt giúp đánh giá dòng máu chảy trong các mạch máu, bao gồm các động mạch và tĩnh mạch chính của cơ thể ở bụng, cánh tay, chân, và cổ.

Có 3 loại siêu âm Doppler:

Siêu âm Doppler màu: dùng máy vi tính để chuyển giá trị Doppler thành một chuỗi các màu sắc để diễn tả tốc độ và hướng đi của dòng máu chảy bên trong các mạch máu.

Siêu âm Doppler năng lượng là một kỹ thuật mới nhạy cảm hơn siêu âm Doppler màu và có khả năng cung cấp thông tin chi tiết hơn về dòng máu, đặc biệt là ở những dòng máu nhỏ. Tuy nhiên, siêu âm năng lượng không giúp cho các bác sĩ xác định được hướng đi của dòng máu mà thông tin này có thể trở nên quan trọng trong một số trường hợp.

Siêu âm phổ. Thay vì biểu diễn giá trị Doppler theo dạng trực quan, siêu âm Doppler phổ biểu diễn đại lượng dòng máu dưới dạng biểu đồ dưới dạng khoảng cách đi được trong mỗi đơn vị thời gian.

Siêu âm ba chiều

Thời gian thực quét siêu âm tim qua thành ngực. Phương pháp này liên quan đến máy quét thu thập bốn chu kỳ tim liên tiếp và kết hợp tất cả các dữ liệu vào một khối đặt ba chiều. Trên: Khối ba chiều thiết lập cho bốn chu kỳ tim (lưu ý điện tim). Lưu ý rằng khối đặt ba chiều lớn này không tiết lộ bất kỳ giải phẫu trong tim và không mang tính chất như một cấu trúc tim. Phía dưới: Khối lượng ba chiều đầy đủ đã được cắt để khối ba chiều bên trong được tiếp xúc. Khối ba chiều này được thu thập từ vị trí đầu dò mỏm tim, và khi “lát cắt mở'', tâm thất trái và tâm nhĩ phải và tâm thất hiện ra. Một khối ba chiều có thể được mở trong bất kỳ hình ảnh, cung cấp cả hai cái nhìn trục dài và trục ngắn của cấu trúc tim.

Siêu âm tim ba chiều

Thời gian thực, hình ảnh ba chiều được ghi lại trong hình ảnh trục dài cạnh ức. Với phương pháp này, quá trình quét được thiết lập để kết hợp với một khu vực xấp xỉ 90 độ. Điều này cung cấp thời gian thực, hình ba chiều của cấu trúc tim như đã nêu.