Định dạng siêu âm tim kỹ thuật số

2013-07-02 07:16 PM

Kỹ thuật định dạng siêu âm tim kỹ thuật số!

 

Định dạng siêu âm

Bốn hình ảnh điển hình định dạng hình ảnh có sẵn từ echo kỹ thuật số. Trong hình ảnh này, bốn hình ảnh khác nhau từ một siêu âm tim hai chiều lúc nghỉ được xem trong một định dạng màn hình qua bốn góc cho phép so sánh trực tiếp vận động thành tim trong tất cả 16 phân đoạn.

 Định dạng siêu âm

Hình ảnh từ đỉnh bốn và hai buồng tim ghi nhận lúc nghỉ ngơi (trái) và với sự gắng sức (bên phải). Những hình ảnh lúc nghỉ ngơi giống như các hình ảnh trình bày trên để cho phép so sánh hình ảnh lúc nghỉ và khi gắng sức.