Bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim

2013-07-03 10:37 AM

Kỹ thuật bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim!

Bóng cơ siêu âm

Hình bốn buồng từ mỏm cho thấy bóng cơ nhú. Trên: Hình ảnh được ghi nhận trong kỳ tâm trương. Lưu ý vị trí của cơ nhú (mũi tên đen) và bóng mờ phía sau nó. Cũng lưu ý các vị trí thực sự và độ dày của bức thành bên (mũi tên màu trắng). Phía dưới: Hình ảnh đã được ghi lại trong kỳ tâm thu và hiện bóng cơ nhú phóng đại hơn. Tưởng lầm bóng cơ nhú là bức thành bên sẽ cho kết quả đánh giá thấp đáng kể kích thước của tâm thất trái.