Phản âm vang siêu âm tim

2013-06-27 09:57 PM

Yếu tố vật lý ảnh hưởng đến phản âm vang siêu âm tim!

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

 

Âm vang siêu âm

 Âm vang siêu âm

Âm vang siêu âm 

Vật âm vang được thể hiện. A: Nguồn gốc của vật âm vang là màng ngoài tim sau, phản xạ rất mạnh. Điều này tạo ra những ảo ảnh của một cấu trúc thứ hai sau tim. Trong trường hợp này, dòng thứ hai (xa mũi tên) là khoảng cách lần hai từ đầu dò như những tiếng vọng màng ngoài tim thực tế. B: Một lòng động mạch chủ thứ hai xuất hiện xa giảm dần (DA) trong mặt cắt dưới bờ sườn. Những ảo ảnh thứ hai rõ ràng với hình ảnh hai chiều (*, B) và hình ảnh siêu âm Doppler màu (C). LV, tâm thất trái; RV, tâm thất phải.

Các danh mục

Sổ tay cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý

Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học ngoại khoa

Bệnh học nội khoa

Bài giảng bệnh học nội khoa

Bệnh học ngoại khoa

Bệnh học nhi khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng truyền nhiễm

Bệnh học và điều trị đông y

Bài giảng tai mũi họng

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng nhãn khoa

Bài giảng da liễu

Thực hành chẩn đoán và điều trị

Bệnh học nội thần kinh

Bệnh học lao

Đại cương về bệnh ung thư

Nội khoa miễn dịch dị ứng

Sách châm cứu học

Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng miễn dịch

Bài giảng giải phẫu bệnh

Gây mê hồi sức

Sinh lý y học

Phôi thai học

Bài giảng dược lý lâm sàng

Chẩn đoán hình ảnh

Y pháp trong y học

Sách điện tâm đồ

Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Sách siêu âm tim

Xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

Tâm lý học và lâm sàng

Thực hành tim mạch

Cẩm nang điều trị

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Điều dưỡng học nội khoa

Phương pháp viết báo trong nghiên cứu y học

Hồi sức cấp cứu toàn tập

Điều dưỡng truyền nhiễm

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Giải phẫu cơ thể người

Bài giảng huyết học và truyền máu

Những kỹ năng lâm sàng

Bài giảng vi sinh y học

Bệnh nội khoa: hướng dẫn điều trị