Siêu âm tim hai mặt cắt cùng thời gian

2013-06-30 09:59 AM

Kỹ thuật siêu âm tim hai mặt cắt cùng thời gian!

 

Siêu âm hai D

Hình ảnh kép cùng thời gian sử dụng đầu dò ba chiều. Cả hai hình ảnh được ghi lại từ vị trí đầu dò cạnh ức. Lưu ý khả năng hình dung đồng thời hai hình bất kỳ. Trên: Trục dài và trục ngắn cạnh ức tại cơ sở của trung tâm, cho thấy động mạch chủ gần được thể hiện. Dưới: Hình ảnh thứ hai đã được điều chỉnh để giao nhau của tâm thất trái ở mức van hai lá. Trong mỗi bộ ảnh, cả hai hình ảnh được đồng thời hình dung trong thời gian thực.