Siêu âm tim hai mặt cắt cùng thời gian

2013-06-30 09:59 AM
Kỹ thuật siêu âm tim hai mặt cắt cùng thời gian!

 

Hình ảnh kép cùng thời gian sử dụng đầu dò ba chiều. Cả hai hình ảnh được ghi lại từ vị trí đầu dò cạnh ức. Lưu ý khả năng hình dung đồng thời hai hình bất kỳ. Trên: Trục dài và trục ngắn cạnh ức tại cơ sở của trung tâm, cho thấy động mạch chủ gần được thể hiện. Dưới: Hình ảnh thứ hai đã được điều chỉnh để giao nhau của tâm thất trái ở mức van hai lá. Trong mỗi bộ ảnh, cả hai hình ảnh được đồng thời hình dung trong thời gian thực.

 

Bài xem nhiều nhất