Bóng cản xương sườn trên siêu âm tim

2013-07-28 10:43 AM

Hình ảnh bóng cản xương sườn trên siêu âm tim!

Bóng cản xương trên siêu âm

Hình ảnh xương sườn tạo bóng được thể hiện (mũi tên). Sự hiện diện của các xương sườn liên quan đến những dấu chân đầu dò che khuất vách ngăn và thành sau thất trái (LV). LA, tâm nhĩ trái; RV, tâm thất phải.