Mặt cắt trục dài cạnh ức siêu âm tim

2013-06-28 09:53 AM

Kỹ thuật siêu âm tim mặt cắt trục dài cạnh ức!

 

Trục dài siêu âm 

Siêu âm tim hai chiều qua thành ngực ghi lại hình ảnh trục dài tiết lộ tâm thất phải, trái tâm thất, tâm nhĩ trái và động mạch chủ đoạn gần cũng như độ dày vách ngăn và thành sau (mũi tên hai đầu).