Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm thất trái do tương phản quá mức

2013-07-03 10:16 AM

Kỹ thuật giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm thất trái do tương phản quá mức!

Tín hiệu siêu âm 

Hình ảnh siêu âm bốn buồng tim từ mỏm trước (trên) và sau (hình dưới) tiêm tĩnh mạch chất tương phản perfluorocarbon dựa trên xuất hiện hiệu ứng của đỉnh liều tấn công quá mức của tâm thất trái, dẫn đến sự suy giảm và bóng phía sau thứ ba của tâm thất trái.